google-site-verification=u6lcpvwKL20nhq6o3oUiqA7mLCYBqK463smpOW2HzGc

GüncelNoT | KPSS | DGS | Döküman ve Sınav Materyalleri

Güncel Not Sitesi

Thursday, April 15, 2021

2.Göktürk Devleti (II. Kök Türkler / Kutluk Devleti)

 • 2.Göktürk Devleti, I. Göktürk Devleti yıkılınca Çin egemenliğine giren Türkler her fırsatta bağımsız olmak için ayaklandılar.
 • Kutluk adındaki bir kahraman yönetiminde en sonunda bağımsızlıklarını kazandılar ve 2.Göktürk Devletini kurdular (682).
 • 630-680 Göktürklerin fetret devridir ve Orhun Yazıtlarında anlatılır.

2.Göktürk Devleti – Kutluk Kağan (Ölüm tarihi: MS 694)

 • Kutluk Kağan Çine karşı “Ulusal Kurtuluş Savaşına” girişerek, Ötüken’de  II. Göktürk Devletini kurmuştur.
 • Bu devlete kurucusundan dolayı Kutluk Devleti de denilir.
 • Kutluk Kağan Çinlilere karşı başarılar kazanarak devletin topraklarını genişletti. Onun en önemli yardımcısı değerli devlet adamı Vezir Tonyukuk idi.
 • II. Göktürk Devletinin en parlak dönemi Bilge Kağan zamanıdır.

Bilge Kağan ( 683 – 734)

 • Bilge Kağan devlet başkanı, kardeşi Kül Tigin ise ordu komutanı idi.
 • Yaşlı ve tecrübeli Tonyukuk da vezir görevi ile Bilge Kağan’ın yanında yer aldı.
 • Önce Tonyukuk sonra Kül Tigin‘nin ölümü üzerine Bilge Kağan yalnız kaldı.
 • Bilge Kağan‘ın da ölümü üzerine devlet zayıfladı. (734)

2.Göktürk Devleti’nin Yıkılışı

 • 744’de Uygur, Basmil ve Karluk boyları ayaklanarak, Kutluk Devleti’ni yıktılar
 • Milliyetçilik duygusu, Fransız İhtilalinden 1000 yıl önce Göktürkler döneminde en yüksek seviyede yaşanmıştır.
 • Göktürkler, Türk Tarihinde ilk kez alfabe kullandılar.
 • 2. Göktürk Devletinden günümüze kadar gelen en önemli eser Orhun Yazılarıdır.(Göktürk Kitabeleri). Bu yazıtlar Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiş eserlerdir.
 • 2. Göktürk Devleti, Orhun Yazıtlarını dikerek Türk Tarihi ve Türk Edebiyatının ilk yazılı kaynaklarını oluşturmuşlardır.
2.Göktürk
 • Göktürk Alfabesi ile yazılan bu eserler Danimarkalı Wilhelm Thomsen tarafından 1893 yılında çözümlenmiştir.
Show More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir