google-site-verification=u6lcpvwKL20nhq6o3oUiqA7mLCYBqK463smpOW2HzGc

GüncelNoT | KPSS | DGS | Döküman ve Sınav Materyalleri

Güncel Not Sitesi

Thursday, April 15, 2021

2020 Kpss Önlisans Konuları

2020 KPSS Önlisans Konularını sizler için liste halinde derledik. ÖSYM tarafından iki yılda bir yapılan KPSS Önlisans sınavı adaylar için önemlidir. 2020 KPSS Önlisans sınavına en az iki yıllık bölüm bitirmiş üniversite mezunları girebilir. 2020 Kpss Konuları GuncelNot.com takipçileri için analizler sonucunda belirlenmektedir. Bu konular ÖSYM tarafından daha önce yapılmış olan sınav soruları incelenerek hazırlanmıştır. Genel Yetenek ve Genel Kültür olarak toplamda 120 soru yer almaktadır.

Daha önce sizlere vermiş olduğumuz KPSS ÖABT Konularını bu LİNKTEN takip edebilirsiniz.
2020 KPSS Önlisans Konuları aşağıda vermiş olduğumuz gibi olup konulara düzgün çalışarak başarılı olabil

irsiniz.

2020 Kpss Önlisans Sınavında;

Genel Yetenek bölümün de 30 Soru Türkçe ve 30 Soru Matematik ve Geometri olmak üzere toplamda 60 soru yer almaktadır.

KPSS Önlisans Türkçe Konuları

 • Paragrafta Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Sözcükte Anlam
 • Anlatım Bozuklukları
 • Ses Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Sözcük Bilgisi
 • Noktalama İşaretleri

KPSS Önlisans Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • EBOB ve EKOK
 • Asal Çarpanlarına Ayırma
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Eşitsizlik
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 • Mutlak Değer
 • Rasyonel Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Üslü Sayılar
 • Oran ve Orantı
 • Kümeler
 • Köklü Sayılar
 • İşlem ve Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık Problemler
 • Tablo ve Grafikler
 • Sayısal Mantık Problemleri
 • 2020 KPSS Önlisans Geometri Konuları
 • Çember ve Daire
 • Katı Cisimler
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Geometrik Kavramlar
 • Doğruda açılar
 • Analitik Geometri
 • Kpss Önlisans Sınavında;

Genel Kültür bölümün de ise 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık, 6 Türkiye ve Dünya’ya dair genel kültür konuları olmak üzere toplamda 60 soru yer almaktadır.

KPSS Önlisans Tarih Konuları

 • Türk – İslam Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Osmanlı Tarihi
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • Atatürk ilke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi

KPSS Önlisans Coğrafya Konuları

 • Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri
 • Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Madenler
 • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 • Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım
 • Ticaret ve Turizm
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 • Bölgesel Kalkınma Projeleri

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları

 • Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 • Anayasa Hukukuna Giriş
 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • İdare Hukuku
 • Uluslararası Kuruluşlar
 • Güncel Olaylar
Show More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir