google-site-verification=u6lcpvwKL20nhq6o3oUiqA7mLCYBqK463smpOW2HzGc

GüncelNoT | KPSS | DGS | Döküman ve Sınav Materyalleri

Güncel Not Sitesi

Thursday, April 15, 2021

Avrupa’da Türk’lerin Kurduğu Devlet ve Boyları

Avrupa’da Türk’lerin kurmuş olduğu bir çok Türk boyu ve devleti bulunmaktadır.Bunları bazıları tarih içinde yok olmuş bazıları da günümüze kadar kültürlerini yaşatmaya devam etmiştir.

Avrupa’da Türk’lerin Devletleri.

Avarlar

 • Boyan Han tarafından kurulmuştur.

  Avrupa’da Türk’lerin Kurduğu Devletler
 • Hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurdular.
 • Juan Juan Türkleri olarak da anılmaktadırlar.
 • Bir diğer adlarıda Apar’lar dır.
 • İstanbul’u kuşatan ilk Türk Devleti özelliğine sahiptirler.(Sasaniler ile birlikte kuşattılar)
 • Frank saldırıları sonucunda yıkıldılar.

Uzlar 

 • Oğuzların Müslüman olanlarına “Oğuz” Hristiyan olanlarına ise “Uz” denir.
 • Bizans’ta ücretli askerlik yapmışlardır.
 • Malazgirt savaşında taraf değiştirerek Türklerin yanında savaşmıştır.Savaşın seyrinde önemli değişikliğe yol açmıştır.
 • Günümüzde Romanya ve Moldova’da hala UZ olarak yaşayanlar bulunmaktadır.
 • Günümüzde kendilerine “Gagavuz Türkleri “de denmektedir.

Peçenekler

 • Tarihte boy olarak yaşamışlardır.
 • Bizans içerisinde Uzlar gibi ücretli askerlik yapmışlardır.
 • Malazgirt Savaşın’da Türkler tarafına geçmişlerdir.

Macarlar

 • Macaristan’da Türkoloji Enstitüsü kurmuşlardır.
 • Günümüz’de 2008 yılından itibaren Türk Kurultayı düzenlemektedirler.

Bulgarlar

 • Bulgarlar “İtil Bulgarları” ve “Tuna Bulgarları” olarak ikiye ayrılmaktadırlar.
 • Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsemiştir.İlk defa “Çar” unvanını kullanmışlardır.
 • İtil Bulgarları Müslümanlığı benimsemiştir.İlteber Almış Han zamanında İslamiyeti kabul ettiler.
 • Volga Bulgarları ise batıya doğru hareket etmişlerdir.
 • Yolda Slav ırkı ile karşılaşan Bulgarlar, Slavlar ile kaynaşarak kısmi olarak asimile olmaya başlamışlardır.
 • Bugün ki Bulgaristan bu soydan gelenler tarafından kurulmuştur. (Ancak Türk olduklarını kabul etmemektedirler)

Hazarlar

 • Tek Musevi Türk devletidir.

  Avrupa'da Türk'lerin Kurduğu Devletler
  Avrupa’da Türk’lerin Kurduğu Devletler
 • Günümüz Rusya’sındaki Kürk yolunda Kürk satarak zenginleştiler.
 • Kendilerine ait paralı askeri olan tek Türk devletidir.
 • Yaşadıkları dönemde huzur olduğu için ve Hazar bölgesinde yaşadıkları için “Hazar Barış Çağı” adı verildi.
 • İçlerinde bulunan Müslümanların başına “hazz” adı verilen din adamlarını atadılar.

Sibirler

 • Kelime manası “Yoldan Sapan” demektir.
 • Sibirya’ya adlarını vermişlerdir.

Kıpçaklar (Kumanlar)

 • Kelime manası sarı saçlı sarımtırak dır.Kıvanç Tatlıtuğ tiplidirler.
 • Karadeniz’in kuzeyinde yaşadılar.
 • Daha sonraları Altınorda devleti himayesine girdileri.
 • Codex Cominicus sözlüğünü yazdılar.
 • Eyyübiler ve Memlük ordularında asker olarak görev yaptılar.
 • Oğuz boyu ile yaptıkları sert mücadeleler “Dede Korkut Hikayeleri” ne konu olmuştur.
 • Ruslar ile yaptıkları mücadeler ise ” Igor” destanına konu olmuştur.
Show More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir