Üniversite Öğrencileri Pandemi etkisiyle normal sınavlarını yüzyüze şeklinde yapamayacaklar. Bu süreçte Ekim ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu yüzden bu döneme ait yıl sonu Final sınavları, bütünleme sınavları ve tek ders sınavları artık dijital ortamda gerçekleştirilecek. Ayrıca sınav yerine geçecek şekilde öğrencilerden ödev ve projelerde istenebilecek.

Üniversite Final sınavlarında dijital dönem

Üniversite Yönetimleri Coronavirüs salgını nedeniyle Akademik Eğitim öğretim dönemini bitirmiş ve kampüslerini kapatmış durumda. Ekim ayı sonuna kadar üniversitelerin kampüs alanlarına öğrencilerin girişleri mümkün görünmüyor. Bu tarihten sonra da normalleşme durumuna göre gidişat hakkında bir süreç belirlenecek.

Bu yüzden 2020 Akademik yılı dönem sonu final, bütünleme ve tek ders gibi sınavlar yüz yüze yapılamayacak. Bunun yerine teknolojinin imlanları kullanılarak “Dijital Sınav” dönemi hayatımıza girmiş olacak. Ayrıca Sınav yerine geçecek şekilde Ödev ve projede öğrencilerden istenebilecek.

 

Peki bu dönemde dijital ortamda yapılacak Sınavlar nasıl olacak mağaza tedbirler nasıl alınacak Yüksek öğretim kurulu belirlediği çerçeveye göre ilgili üniversitenin imkanları dahilinde dijital sınavlar şu şekilde gerçekleşebilecek

 • Sınavlar ağırlıklı olarak çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve aynı anda yapılacak Yani bütün öğrenciler aynı anda sınava girecek.
 • Üniversitenin kullandığı online sınav yazılımına göre açık uçlu sınavlarda yapılabilecek.
 • Öğrenciye sınav tarihleri önceden duyurulacak yani Örnek vermek gerekirse 30 Mayıs’ta saat 16 da sınava girecek bir öğrenci okulun programına veya sistemine girdiğinde sınavınız var uyarısı ile karşılaşacak böylece öğrenci bu uyarıyı takip ederek sınava gerçekleştirecek.
 • Açık uçlu soru tipi sınavlarda sorunun altında bir kutu bulunacak cevabın belli bir süre içinde kutucuğa yazılması ve kaydedilmesi istenecek.
 • Sınav başlamadan önce sınavla ilgili sınavın suresi, puanlama, öğrenci sorumlulukları, sınav işleyişi, itiraz hakkı ve Etik kurallar konusunda öğrenciler açık ve net olarak bilgilendirilecekler.
 • Sınava girecek öğrencilerin sınav yazılımları e Devlet’e Entegre edilerek e-devlet üzerinden de sınava girişlerine öncelik verilecek.
 • Geçerli bir Mazereti olan bu yüzden sınava giremeyecek/giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu öğrencilere telafi olarak çevrimiçi sınavı imkan verilecek.
 • Ödev ve proje uygulamalarında yine öğrencilerin belli bir süre için sisteme girerek ödev ve projelerin yüklemeleri ve kaydetmeleri istenecek.

 

Peki sınav güvenliği nasıl sağlanacak?

Bu konu ÖSYM ve YÖK tarafından etraflıca düşünülerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

Buna göre;

 • Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda öğrencinin kopya çekmesin önüne geçmek için üniversitenin kullandığı programın veya programların öğrenci hareketlerini detaylı raporlanabilir olmasına dikkat edilecek
 • Tüm öğrencilerin ekran görüntüsünü alıp almadığı, 1 soruda ne kadar zaman harcadığı, sınav sırasında başka internet sitesine girip girmediği ya da arama motorları kullanıp kullanmadığı takip edilecek
 • Ödev proje ve Araştırma gibi görevlerin değerlendirilmesinde intihal programları kullanılacak. Öğrenci ödevi proje sisteme yüklenerek intihal oranı tespit edilebilecek.
 • Mezuniyet durumundaki öğrencilerin varsa staj uygulamalarının değerlendirilmesinde pandemi süreci göz önünde bulundurularak Yükseköğretim kurumları tarafından gerekli düzenlemeler yapılabilecek.
 • Salgının seyrine göre yaz stajları düzenlenebilecek,  en kötü senaryoya göre stajlar ekimden sonra Hafta sonu ya da akşam saatlerinde yapabilecek

Jeolojik Devirler

eğitim kalitesinde

Eğitim Kalitesinde İngilizcenin Etkisi

Günümüzde İngilizce hayatın her alanında önemli hale gelmiştir. İş sektöründe vazgeçilmez kriterlerden biri olmuştur. Dünya üzerinde kullanılan evrensel dil kabul edildiğinden tüm sektörlere doğrudan veya dolaylı yoldan etki eder. İngilizceyi aktif iş hayatında veya tüm alanlarda etkin kullanabilmek için de tabii ki iyi bir eğitim almak gerekir. İyi İngilizce biliyor olmak iyi bir eğitimden geçer.

 

Eğitimde İngilizce

eğitim kalitesinde
eğitim kalitesinde

Her geçen gün dünyada eğitimin önemine daha da dikkat çekilmekte, eğitimin kalitesine vurgu yapılmaktadır. Eğitim sistemi ne kadar gelişirse bireyin kalite, değer yargısı, başarısı da o oranda artış gösterir. Bireyin başarısı ve performansındaki artış da ülkenin başarısını doğrudan artırır. Bilgi çağında başarılı ülkelere yani eğitim seviyesi yüksek ülkelere bakıldığında en büyük faktörlerden birinin İngilizce eğitimi olduğu açıktır. Eğitim kalitesinin belirleyici unsurlarından biri İngilizcedir. Günümüzde velilerin de en çok aradığı kriter haline gelmiştir okullarda verilen İngilizce eğitim çünkü artık veliler de bilinçlidir. Türkiye’de en iyi okullara bakıldığında da başarı sırası verdikleri İngilizce eğitimle doğru orantılıdır.

 

Üniversite Başarısında İngilizce

Türkiye’de artık bakıldığında birçok üniversiteye hazırlık bölümleri açılmaktadır. Çoğu bölüm 0, %30 İngilizce eğitim vermektedir. Böylece öğrencilerin evrensel anlamda eğitim almaları, yurt dışı eğitimleri desteklenip teşvik edilmektedir. Hazırlık sınıfları öğrencileri İngilizce ile tanıştıran, bir sene boyunca İngilizce yazma, konuşma, dinleme ve okuma becerilerini kazandıran üniversite eğitiminin önemli basamaklarından biridir. Verdiği İngilizce ile eğitim kalitesini de gösteren üniversiteler günümüzde öğrenciler tarafından da çok tercih edilir. Yani öğrenciler tarafından da İngilizce’nin önemi bilinmektedir. Bilinçli nesil bu eğitimin öneminin farkındadır.

 

 İş Hayatında İngilizce Etkisi

Eğitim kalitesinde bunu artırmanın en etkili yollarından biridir İngilizce verilen eğitim kalitesi. Eğitim tamamlandıktan sonra iş hayatında başlanıldığında iş bulma sürecinden itibaren tüm bireyler, çalışanlar aktif iş hayatlarında bunun etkisini görürler. Günümüzde büyük özel sektör firmalarına bakıldığında elemanlarda en büyük kriterlerden birini İngilizce bilmek olarak belirlerler. Yani eğer iş hayatında başarılı bireyler olmak istenirse alan bilgisinin dışında, ki bunu zaten alınan eğitim kalitesinden dolayı bilmek zorunludur, iyi seviyede İngilizceye bakılır. Bu da eğitim kalitesinde bireyler üzerindeki etkisidir.

Eğitim ve Materyal

Eğitim ve Materyal Kullanımı, Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji ile birlikte eğitimin de önemi hayli artmış durumda. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için öncelikle eğitim olabildiğince somutlaştırılmalıdır. Ve bu da materyal kullanımı ile çok sağlıklı bir şekilde olabilmektedir. Eğitimin başarılı olabilmesi için öğrenci olabildiğince meselenin içine çekilmelidir. Yani bir bakıma öğrenci filmin baş rolünde olmalıdır. Ve aynı zamanda eğitim ve meteryal ortamı mümkün olduğunca zenginleştirilmelidir.

 

Algı Sürecinde Duyu Organlarının Öğrenmeye Katkısı

Eğitim ve Materyal
Öğrenme – öğretme sürecinde kullanılan araç ve gereçlerdir.

Yapılan araştırmalara göre eğitim sürecine ne kadar çok duyu organı katılırsa başarı oranı o kadar çok artıyor. Burhan Akpınar ve Zehra Nur Ersöz’ünün Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisindeki makalelerinde duyu organlarının öğrenme sürecine etkisinin bazı istatistikleri şöyle: Görme %83, İşitme , Koklama %3,5, Dokunma %1,5 ve Tat %1 şeklindedir(Akpınar, B. & Ersözlü, Z.N. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, (2008): 42-53) Tabii ki bu sadece algılama sürecinde olan istatistik. Günümüzde çok net görülmüştür ki yaparak yaşayarak öğrenme tüm öğrenme alanları içerisinde ilk sırada yerini alıyor.

Şöyle geçmişinize kısa bir yolculuk yaptığınızda göreceksiniz ki ilkokul veya ortaokul hayatınızdan ders konusu olarak aslında çok az şey kalmıştır. Ve yine görülecektir ki o kalan şeyler de sizin bizzat yaparak yaşayarak öğrendiğiniz durumlardır. Bir başka deyişle öğretmen sizi işin içine almışsa ve de materyal kullanılmışsa o öğrenme kalıcı bir öğrenme olmuştur.

 

Kullanılan Materyalin Bilginin Kalıcılığına Etkisi

Günümüzde eğitim ve meteryal sistemleri artık materyal zenginliğine çok önem veriyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de materyal kullanımının öğrenciye bir yandan kalıcı bir bilgi verirken bir yandan da öğrencinin öz güvenini çok ciddi bir şekilde geliştiriyor. Ders esnasında materyal zenginliğini sağlayabilirse öğretmen, öğrencinin ders boyunca ilgisini canlı tutacaktır ve aynı zamanda daha fazla duyu organı devreye girdiği için o dersin kalıcılığı da artacaktır.

 

Dersin amacına uygun materyal seçimi, öğrencilerin dersi anlama seviyelerini ve bilginin kalıcılığını etkilemektedir (Collier vd. 1971; Alkan vd. 1995; Fisher, 2000). Materyal kullanım amaçlarının başında bilgiyi özümsetme ve kalıcı hale getirmektir. Bir öğrenciye tarih dersinde Cengiz Han rolü verip ona uygun kıyafetlerle canlandırmasını sağlamak, o öğrenciye hayatı boyunca unutamayacağı bir kazanım sağlayacaktır.

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim İle Daha İyi Çalışanlar, 21’inci yüzyılın başında hayatımızı etkileyen en önemli kavramlardan olan küreselleşmenin günümüzde internet teknolojileri birlikte hayatımızın her yönüne etkilediği, çok yönlü olarak değiştirdiği aşikardır. Değişim ve bu değişim içerisinde dönüşümün süresi giderek kısalmakta, sanayi devrimleri birbirini izlemektedir. Cep telefonlarımıza gelen 11.02.01 tipi güncellemeler benzeri eğitim hayatı da güncellenmeye ihtiyaç duymaktadır. İşte bu noktada karşımıza çıkan en önemli kavram özellikle üniversite eğitiminde piyasadaki güncel gelişmeleri ve yöntemleri yönlendiren İngilizcenin eğitimde ne kadar ve hangi seviyede kullanılmasına ihtiyaç duyulduğudur.

 

İngilizcenin Eğitimde Kullanılmasına Duyulan İhtiyaç

Her ne kadar ülkelerin kendi ait kuralları, kanunları, yöntemlerinin nesillere uygun vasıtalarla aktarılmasına ihtiyaç duyulsa da özellikle yüksek lisans ve doktora eğitim seviyesinde geldiği nokta sebebiyle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere önemli Avrupa ülkelerinde yayınlanan bilimsel yayınların titizlikle takibine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Başta finans, işletme, bankacılık, reklamcılık, bilgi sistem ve bilgi işlem, yazılım gibi birçok alanda o alana ait yeniliklerin eğitim esnasında birebir olarak takibi ve öğrenilmesi için oluşan eğitim ekonomisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyacın İngilizce tabanlı üniversite öğrenimi ile bile karşılanamadığı günümüzde ortaya çıkarttığı yeni kavram ise sertifikasyon, yüksek lisans ve doktora eğitim ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç kapsamında da İngilizce eğitim alanlarla ana dilinde eğitim alanlar arasında bir uçurumun ortaya çıktığı görülmektedir.

 

İngilizce Eğitim Alanların Önde Olduğu Konular

Öncelikle kendi alanındaki ana dile bile çevrilemeyen kavramlara daha iyi bir hakimiyet sağladıkları görülmektedir. Adaptasyonun daha hızlı ve verimli olarak sağladıkları görülmektedir. Bu konuda en önemli husus bilim kavramlarına yönelik değerlendirmedir; Kavramları çalış, sektörü öğren. İkinci önemli avantaj sektörde meydana gelen gelişmelerin zamanında ve etkin olarak takibinin sağlanması olarak gözükmektedir. Meydana gelen gelişmeleri takip edemeyen bireylerin iş dünyasında yaşayacağı zorluklar aşikardır.

Bilim Dili Olarak Kullanılabilir mi?

İyi seviyede İngilizcesi olmayan bireylerin önümüzdeki dönemde bilim dili olmaya başlayan/olan İngilizceleri olmadan çok zorlanacakları değerlendirilmektedir. Alanında İngilizce dilinde eğitim veren fakültelerden eğitim alan üniversite mezunlarının hayata bir sıfır önde başladıkları, sektörlerindeki işlerine yoğunlaşabildikleri görülmektedir. Ana dilde eğitim alanların ise varsa İngilizce eksikliklerini kapatmak amacıyla zamanında yatırımı hayatlarının ilerleyen safhalarında daha maliyetli olarak karşılamaya çalıştıkları görülmektedir.

2019 yks turkce

2019 YKS-TYT Türkçe Ders Notu-Cümlenin Öğeleri adlı yazımızda Yks-Tyt Türkçe Bölümünden net sayınızı arttırmak ve yanlış yapma şansınızı en aza indirmek  için www.guncelnot.com ekibi çalışmasını yapmıştır.Umarız yararlı olur.

2019 YKS-TYT Türkçe Ders Notu-Cümlenin Öğeleri

Cümlede Işi, Hareketi, Yargıyı, Bildiren Çekimli Unsura Denir.

 Not :Bir Cümle Birden Çok Ögeden Oluşabileceği Gibi Tek Bir Yüklemden De Oluşabilir.

* Ertesi Gün Okula Müfettişler Gelmişti.(C)

* Düşünüyorum   (C)

* Güzeldi.  ( C )

Not:Yüklem Genlikle Cümlenin Sonunda Bulunur; Ancak Günlük Konuşmalarda, Atasözlerinde Ve Şiirde Yüklemin Yeri Değişebilir.

*Gel Çabuk Buraya!

*Sakla Samanı Gelir Zamanı .

*İstanbul U Dinliyorum Gözlerim Kapalı

Not:Her Sözcük Ya Da Sözcük Gurubundan Yüklem Yapılabilir.

*Gecenin Yalnızlığında Sadece Seni Düşünürüm (Fiil)

*Kasaba Halkı Meydanda Toplanmıştı.(Fiil)

*Yaşadığımız Günler Tıpkı Bir Rüzgar Gibiydi.(Edat)

*Bu Olayların Suçlusu Odur. (Zamir)

*Sabah Uyandığında Gözleri Işıl Işıldı.(Ikileme)

*Konuşmalarına Ister Istemez Kulak Misafiri Oldum. (Deyim)

*Çalışmak Yaşamın Bir Parçasıdır.

*Odayı Süsleyen Şey Rengarenk Çiçeklerdir. (Sıfat)

*Öğrenmenin Bir Yolu Da Okumaktır.

*Ali Derslerinde Çok Başarılıydı.

 

2.ÖZNE

Yüklemin  Bildirdiği Işi, Hareketi Yapan Veya Yargının Gerçekleşmesine Araç Olan Unsura Denir.

 Not: Özneyi Bulmak Için Yükleme Kim, Ne Soruları Sorulur Yüklemi Isim Olan Cümlelerde Ise Olan Kim, Olan Ne Soruları Sorulur.

*Seyirciler Fotoğraf Sergisini Çok Beğendi.

*Ailece Bulmaca Çözmeye Meraklıdırlar.

*Güzel Gözler Tül Ardından Görünsün.

*Coşkun Nehirler Gibi Ağlamak Istiyorum.

*Ben Bu Yüzden Yalnızlığa Hasretim .

*Keskin Bir Rüzgar  Eser Şimdi Dağlardan.

*İhtiyar Kadın Gitmeme Taraftar Değildir.

Not: Yüklemi  Edilgen Fiillerle Kurulan Cümlelerin Gerçek Öznesi Yoktur.

*Yemekten Sonra Erkenden Yatıldı.

*Okula Kadar Yüründü.

*Kahvaltıda Çaylar Içildi.

*Akşam Geç Saate Kadar Derse Çalışıldı.

Üç Çeşit Özne Vardır:

A.Gerçek Özne:

Yüklemin Bildirdiği Işi Hareketi Bizzat Kendisi Yapan Öznedir. Cümlede Iki Şekilde Gösterilir:

1)Acık Özne:

Cümle Içinde Açık Bir Şekilde Gösterilir

*Yağmur Çok Şiddetli Yağdı.

*Çocuk Iki Gündür Hasta Yatıyor.

*Gemi Ufukta Yavaş Yavaş  Kayboluyordu.

*Geceleri Bir Ses Uykumu Böler.

2)Gizli Özne:

Cümlede Doğrudan Yer Verilmeyen Ancak Yüklem Taşıdığı Eklerden Anlaşılan Öznedir.

*Ertesi Gün Ona Telefon Ettim.

*Görmeyeli Hemen De Bizi Unutmuşsun.

*Bu Kıyı Kasabasına Her Yaz Gelirim.

*Kumsalda Yürüyüş Yapıyorlar.

NOT:Yüklemi Isim Olan Cümlenin Öznesi Gerçektir.

*Siyah Renkli Araba Satılıktır.

*Dün Akşam Pencereler Kapalıydı.

B)Sözde Özne: Yüklemi Edilgen Çatılı Cümlelerde,Aslında Nesne Olan Öge Özne Olarak Kullanılır.

*Ağaçtaki Meyveleri Topladı.

*Ağaçtaki Meyveler Toplan.

*Öğrenciler Bütün Sınıfı Temizledi.

*Bütün Sınıf Temizlendi.

*Hep Bir Ağızdan Ilahiler Okunuyor.

*Düğün Için Yemekler Yapıldı

C)Örtülü Özne

Yüklemi Edilen Çatılı Cümlelerde Bazen “—Ce, Tarafından, Nedeniyle,…”Gibi Sözcükler Kullanılarak Işi Bizzat Yapan Varlığa Da Yer Verilebilir.

*Yolcu Otobüsleri Belediyemizce Hizmete Açıldı.

*Yarışma Halk Tarafından Çok Beğenildi

*Kar Nedeniyle Yollar Kapandı.

NOT: Her Sözcük Ya Da Sözcük Grubu Özne Olabilir.

*Geçen Gün Evin Duvarı Yıkılmıştı.(Isim Tamlaması)

*Bahçesinde Okyanuslar Yetişiyordu.(Isim)

*Derdini Söylemeyen Derman Bulamaz.(Sıfat Fiil)

*Sana Bakmak Suya Bakmaktır.(Isim Fiil)

*Okumak Zihni Dinlendirir.(Isim Fiil)

*Çoluk Çocuk Otobüse Dolmuştu.(Ekeylem)

*Yağmurlu Havalar Yarından Sonra Ülkeyi Terk Edecek(Sıfat)

*Kimse Seni Benim Kadar Düşünmez(Zamir)

 

3)NESNE

Öznenin Yaptığı Işten, Hareketten Etkilenen Unsurdur

Uyarı : Isim Cümlelerinde Yüklemi Edilgen Çatılı Cümlelerde Ve Geçişsiz Fiillerde Nesne Yoktur. Nesneler Ek Alıp Almamasına Göre Ikiye Ayrılır.

A)Belirtisiz Nesne

Yükleme Ne Sorusu Sorularak Bulunur. Belirtme Durum Eki (–I) Almamış Olup Yalın Haldedir.

B)Belirtili Nesne

Yükleme Kimi, Neyi, Nereyi Soruları Sorularak Bulunur.Belirtme Durum Eki Olmuştur.

*Bu Yörede Kızlarımız Kilim Dokur.

*Yolun Kenarına Kocaman Kütükleri  Yığmışlar.

*O Köpeği Mahallenin Çocukları Da Arıyordu.

*Bu Şehirde Tüm Sokaklar Seni Düşünür.

*Başımdaki Gökleri Bir Deniz Sanıyorum.

*Kadın Kendine Bir Elbise Almış.

*Ben Aşkımla Baharı Getirdim

*Buram Buram Kekik Kokar

*O Buğulu Gözlerinde Parlak Yıldızları Seyrettim.

*Okulda Sigara Içmek Yasaktır.

*Şafak Gülleri Ufukta Bir Bir Soldu.

*Dün Akşam Burayı Yakmışlar.

 

4.ZARF TÜMLECİ

Yer Yön Sebep Miktar Durum Ve Zaman Bildirerek Yüklemi Açıklayan Unsurdur. Zarf Tümlecini Bulmak Için Yükleme,  Nasıl, Niçin, Neden, Ne Kadar, Ne Zaman, Kim Tarafından Ne Tarafından, Soruları Sorulur.

*Dostluklar Ömür Boyu Sürünce Güzeldir.

*Bu Gece Her Zaman Dişini Tırnağına Takarak Çalışır.

*Yüreğimdeki Yara Gittikçe Büyüyor.

*Güneş Her Doğduğunda Y L Nızlık Başına Vurduğunda Beni Hatırla.

*Trabzonlara Yaslanıp  Şarkı Söylüyor Bir Kadın.

*Kırgın Kırgın Yüzüme Bakma Rosa.

*Ipıssız Bir Gecede Karşılaşmıştık Seninle.

*Göçmen Kuşlar Güneye Doğru Göç Ediyordu.

*Rusya’ya Tonlarca Fındık Ihraç Edildi.

*Sıcaktan Tüm Ekinler Yanmıştı.

*Bu Yıl Yağmur Yağmadığı Için Ürün De Az Oldu.

*Bu Konser Belediye Tarafından Düzenleniyor.

UYARI: Yön Isimleri Yalın Halde Zarf Tümleci Olurlar.Belirtme Durum Eki (-I) Alırsa Belirtilinesne,-E/-De/-Den,Hal Ekini Alırsa Dolaylı Tümleç Olur.

* Hizmetçi,Içeriyi Iyice Süpürsün.

*Adam Yavaşça Içeri Girdi.

*Bir Süre Sonra Içeriden Bir Ses Geldi.

 

5) DOLAYLI  TÜMLEÇ

Yönelme,Bulunma Ve Çıkma Bildirerek Cümlenin Anlamını Tamamlayan Unsura Denir.

NOT: Dolaylı Tümleç Olan Öğe Mutlaka –E/-De/-Den Hal Eklerinden Birini Alır.

*Buluşma Yerine   Hemen   Gelmiş.

*Senin Kirpiklerinde   Bir Damla Oldu   Akşam.

*Ağlamayan Çocuğa   Meme  Verilmez.

*Bir Havuz Kenarında Yan Yana Oturmuşuz.

*Eskicinin Sesi Sokağın Başından Duyuluyordu.

*Askerler Kuyunun Ağzına Birikmişti.

*Bu Gazeteci Yazılarında Gerçeklerden Hiç Sapmaz.

*İhtiyar,Bütün Mirasını Karısına Bırakmıştı.

NOT: Dolaylı Tümleci Bulmak Için Yükleme;

“Kime,Kimde,Kimden,Nereye,Nerede,Nereden” Sorusu Sorulur.

UYARI: -E/-Den Hal Eki “Için” Edatı Görevinde Kullanılıyorsa Ya Da Sebep Bildiriyorsa Zarf Tümleci Kurar.-De/-Den Hal Ekleri Zaman Bildiren Sözcüklerin Üzerine Gelirse Zarf Tümleci Olur.

*Korkudan Kızın Dili Tutulmuştu.

*Babasıyla Kavga Ettiğinden Eve Uğramıyor.

*Birazdan Hava Kararacak.

*Yaz Akşamlarında Yıldızları Seyrederdik.

*Denize Yüzmeye Gidiyorum.

*Ailesine Yürekten Bağlıydı.

 

6)EDAT  TÜMLECİ

Bazı Edatlarla Öbekleşerek Cümleyi “Amaç, Araç, Birliktelik, Özgülük, Karşılaştırma,…” Gibi Anlamlarla Açıklayan Unsurdur.

*Çalışmak Için Yurt Dışına Gitmiş.(Amaç)

*Kadın Oğlunu Bulabilmek Için Gazeteye Ilan Vermiş.(Amaç)

*Bu Tatlıyı Senin Için Ayırdım.(Aitlik,Özgülük)

*Yağmur Yağdığı Için Baraj Taşmış.(Z.T.,Sebep)

*Yaralıyı Hastaneye Ambulansla Götürmüşler.(Araç)

*Bu Yaz Bodrum’a Ailesiyle Gidecek.(Birliktelik)

*Adam Öfkeyle Yüzüme Baktı.(Z.T. Durum)

*Ali,Arkadaşlarına Göre Derse Daha Çok Çalışıyor.(Karşılaştırma)

*Bana Göre Bu Iş Olmaz.(Görüş)

*Direğe Karşı On Adım Yürüdü.(Z.T. Yön)

*Sen Bile Doğum Günümü Kutlamadın.

NOT: “İçin” Edatı Kendinden Önceki Sözcükle Birlikte Neden-Sonuç Ilgisi Kurarsa Zarf Tümleci,

“Ile” Edatı Durum Ilgisi Kurarsa Zarf Tümleci,

“Karşı” Edatı Yön Ilgisi Kurarsa Zarf Tümleci Olur.

 

CÜMLEDE  VURGU

Türkçede Cümle Vurgusu Yüklem Üzerindedir. Bu Nedenle Hangi Öğe Daha Çok Vurgulanmak Isteniyorsa Yükleme Yaklaştırılır.

*Arkadaşları Onu Kapıda Bekliyormuş.(D.T.)

*Arkadaşları Kapıda Onu Bekliyormuş.(Nesne)

*Kapıda Onu Arkadaşları Bekliyormuş.(Özne)

UYARI: Cümlede “Mi” Soru Edatı Varsa Bu Edattan Önce Gelen Öğe Vurgulanmıştır.

*Bu Akşam Siz İstanbul’a Mı Gideceksiniz? (D.T.)

*Bu Akşam Siz Mi İstanbul’a Gideceksiniz? (Ö.)

*Bu Akşam Mı Siz İstanbul’a Gideceksiniz? (Z.T.)

*Bu Akşam Siz İstanbul’a  Gidecek Misiniz?(Y.)

NOT: Cümlede Soru Sözcükleri Varsa Soruya Verilecek Cevap Olan Öğe Vurgulanmıştır.

*Masamdaki Kalemleri Kim Almış?

—Ayşe.(Özne)

*Bu Saatte Nereden Geliyorsun?

—Okuldan.(Dolaylı Tümleç)

*Bahçeden Ne Kopardın?

—Elma.(Nesne)

 

CÜMLENİN ÖĞELERİYLE İLGİLİ GENEL ÖZELLİKLER

1)   Hiçbir Öğe Sözcük Sayısıyla Sınırlı Değildir.Bir Öğe,Bir Tek Sözcükten Oluşabildiği Gibi Birden Çok Sözcükten De Oluşabilir.

*Bu Yüzyılın En Acı Olaylarını Yaşamış Ve Dile Getirmiş Olan Dadaloğlu’nu    Değişik Bir Bakış Açısıyla Incelemeliyiz.

*O ,  Dün,  Bize,   Babasıyla   Geldi.

Ö.     Z.T.    D.T.   E.T.       Y.

2)  Cümlede Özne,Nesne,Dolaylı Tümleç Ve Zarf Tümleci Açıklayıcısıyla Birlikte Kullanılabilir.

*Bir Yıl Kalacağım Bu Ili   Siirt’i,  Çok   Özleyeceğim.

B.Li N.                Açıklycı.

*Annesini,  O Çok Sevdiği Çileli Kadını,Elleriyle Toprağa Verdi.

B’li N.              Açıklayıcısı

*Çocuk;Sevinçle,Etekleri Zil Çalarak,Telefona Koştu.

Z.T.            Açıklayıcısı

*Teyzem, Adana’da Olan,Buraya Gelecekmiş.

Ö.            Açıklayıcısı

3)Bir Cümlede Birden Fazla Özne,Dolaylı Tümleç, Nesne, Zarf Tümleci Ortak Bir Yükleme Bağlanabilir.

*Annesini,Babasını,Akrabalarını Ve Bütün Arkadaşlarını Görmek Istiyordu.

*Evde,Okulda,Sitede,Her Yerde Aynı Konu Konuşuluyordu.

4) Öğelere Ayırmada Tamlamalar, Deyimler Ve Bileşik Fiiller Bölünmez.

*Bahçenin,Birkaç Yıl Önce Yapılan Duvarı     Yükseltilecekmiş.

S.Ö. (Özne,Belirtili Isim Tam.)               Y.

*O Her Zaman Ince Eleyip Sık Dokur   (Yüklem,Deyimden Oluşmuş)

Y.

*Yaşlılara, Yardım Edelim.(Yüklem,Birleşik.Fiil.Oluşmuş)

Y.

*Olay Anlatımına Dayanan Eserler Beğeniyle Okunur.

S.Ö.(Sıfat Tamlamasından Oluşmuş)

 

5)Hitaplar,Ünlemler Ve Bağlaçlar;Öğe Dışı Sözcüklerdir.  (Bağımsız Tümleçlerdir)

*Arkadaşlar, Beni Dinler Misiniz?

Ö.Dışı

*Geleceğiz; Fakat Çok Kalmayacağız.

Ö.Dışı

*Eyvah,Çocuk Düştü.

Ö.Dışı

 6) Şiir Dizeleri Ya Da Devrik Söyleyişler,Kurallı Cümle Biçimine Çevrilirse Daha Kolay Bulunur.

*Hakkıdır, Hür Yaşamış Bayrağımın Hürriyet,

*Hürriyet,  Hür Yaşamış Bayrağımın Hakkıdır.

Ö.                          Y.

7)Soru Cümleleri Değişik Öğeleri Buldurmayı Amaçlayabilir. Sorulara Verilecek Cevaplar Hangi Öğeyi Oluşturuyorsa, Soru Cümlesi O Öğeyi Buldurmaya Yöneliktir.

*–Kimi Seviyorsun?

–Seni (Seni Seviyorum) (Soru Nesneyi Buldurmaya  Yönelik.)

*-Kim Yapmış?

-Babam (Babam Yapmış) (Soru Özneyi Buldurmaya Yönelik)

*-Nereye Gidiyorsun?

-Okula (Okula Gidiyorum) (Soru D.T.’Yi Buldurmaya Yönelik)

*-Ne Zaman Geldin?

-Dün (Dün Geldim) (Soru Z.T.’Yi Buldurmaya Yönelik)

*-Kırılan Neydi?

-Bardaktı (Kırılan Bardaktı) (Soru Yüklemi Buldurmaya Yönelik)

8) “-Mi” Edatıyla Oluşturulan Soru Cümlelerinde “-Mi” Hangi Öğeden Sonra Gelmişse Soru O Öğeyi Buldurmaya Yöneliktir.

* Bugün Bize Gelecek Misin?(Soru Yüklemi Buldurmaya Yönelik)

* Bugün Bize Mi Geleceksin?(Soru D.T.’Yi Buldurmaya Yönelik)

* Bugün Mü Bize Geleceksin?(Soru Z.T.’Yi Buldurmaya Yönelik)

* Sen Mi Bugün Bize Geleceksin?(Soru Özneyi  Buldurmaya Yönelik)

* Seni Mi Çağırmış?(Soru B.Lİ N.’Yi Buldurmaya Yönelik)

9)Bir Cümlede Vurgulanan Öğe, Yüklemden Hemen Önce Gelen Öğedir.

* Çocuklar,Sevgiyle Beslenir.(Edat Tümleci Vurgulu)

E.T.

*Cömert Olmadan Önce Doğru Olmayı Bil.(B.Li N. Vurgulu)

*Kitabım Sende Kalmış.(D.T. Vurgulu)

SORU: Aşağıdaki Cümlelerin Hangisinde Soru,Özneyi Buldurmaya Yöneliktir?

 1. A) Beni Mi Aradılar?
 2. B) Aşağı Mı Ineceğiz?
 3. C) Dün Mü Geldiniz?
 4. D) Yağmur Mu Yağıyordu?
 5. E) Çok Mu Yoruldun?

SORU: “Sabah Olunca,Güneşin Ilk Işıkları Dağların Doruklarını Aydınlattı.”

Aşağıdakilerden    Hangisi,Öğeleri    Ve    Öğelerinin Sıralanışı   Bakımından  Bu  Cümleye   Benzemektedir?

 1. A) Zaman,Onun Için Çok Önemlidir.
 2. B) Kardeşinin Yerinde Şimdi O Çalışıyor.
 3. C) Evde Yalnız Kalınca Müzik Dinler.
 4. D) Babasının Arkasından O Da Işe Gitti.
 5. E) İki Saat Sonra Su,Depoyu Doldurur.

 

2019 yks turkce

2019 YKS Türkçe Cümlede Anlam Ders Notunu Hazırladığımız bu yazımızda YKS-TYT Türkçe Bölümünde net sayınızı yükseltmek için hazırlanmıştır. 2019 yks-tyt de hedefinize bir adım daha yaklaşmak için www.guncelnot.com ekibi tarafından bir araya getirilmiştir.

2019 YKS-TYT Türkçe Cümlede Anlam Ders Notu

Cümlede Anlam

 

1.EŞANLAMLI YA DA YAKIN ANLAMLI CÜMLE

Farklı Sözcüklerle Kurulan Fakat Aynı Düşünceyi Anlatan Cümlelerdir.

-Sevgi Sadakatle Taçlaşmadıkça Ömrü Kızgın Çöllerdeki Bir Damla Yaş Kadardır.

-Sadakatin Olmadığı Bir Sevgi Uzun Ömürlü Olamaz.

-Eğer Bir Insan Hangi Limana Yelken Açtığını Bilmiyorsa, Hiçbir Rüzgar Işine Yaramaz.

-Belirli Bir Hedefi Olmayan Insan, Hangi Olanaklara Sahip Olursa Olsun Başarılı Olamaz.

-Yaşamak, Karanlık Geceye Rağmen, Buğulanmış Pencere Camına Güneşi Çizebilmektir.(Anonim)

-En Zor Anlarda Bile Umudunu Kaybetmeyen Insan Gerçekten Yaşıyor Demektir.

-Yaşam Içinde Siyah Da Bulunan Bir Gökkuşağıdır.

-Yaşam Tüm Güzelliklerinin Yanında Olumsuzlukları Da Barındırır.

 

2.NEDEN- SONUÇ CÜMLESİ

Yargının Gerçekleşme Nedeni Ve Sonucu Cümle Içinde Verilir .

—-Sınavda Heyecanlandığı Için Bazı Soruları Yapamadı.

—-Bakımsızlıktan Ev Harabeye Dönmüştü.

—-Matbaanın Bulunmasıyla Okuma Yazma Oranı Arttı.

—-Aşırı Sıcaklar Can Kaybına Yol Açtı.

—-Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatıldı.

—-Hediye Almadım Diye Bana Darılmış.

 

3.AMAÇ – SONUÇ CÜMLESİ

Öznenin Işi, Hareketi Gerçekleştirme Amacı Ve Sonucu Cümle Içinde Verilir.

—-Borçlarından Kurtulmak Için Evini Satmış.

—-Ailesini Görmeye Almanya’ Ya Gitmiş.

—-Başbakan, Ticari Anlaşmalar Yapmak Üzere Yurtdışına Çıkıyor.

—-Bu ,Bizi Birbirimize Düşürmek Maksadıyla Söylenmiş Bir Sözdür.

—-Şair, Şiirinde Herkes Anlayabilsin Diye Yalın Bir Dil Kullanmış.

—-Yazar,Eleştirmene Şirin Görünmek Maksadıyla Iki Yüzlü Davranıyor.

 

4.KOŞUL CÜMLESİ

Eylemin Ya Da Hareketin Gerçekleşmesi Bir Şarta (Koşula) Bağlı Olan Cümlelerdir

—-Sanatçı Yapıtında Toplumu Anlatırsa Ölümsüzleşir

—-Akşam Baban Gelsin , Alışverişe Çıkarız.

—-Müzik Dinleyebilirsin Ama Sesini Fazla Açmayacaksın.

—-Akşama Geri Vermek Üzere Bu Kitabı Alabilirsin.

—-Bizim Buralara Yağmur Yağdıkça Her Yer Toprak Kokardı.

—-Her Güneş Doğduğunda Beni Hatırla.

 

5.KARŞILAŞTIRMA BİLDİREN CÜMLELER

İki Kavram Arasında Benzerlik Ya Da Farklılıkların Ortaya Konmasıdır.

—-Sinema Da Tiyatro Gibi Görsel Bir Sanattır.

—-Doğu Anadolu’nun Kışı Akdeniz Bölgesi’ne Göre Daha Çetin Geçer.

—-Yahya Kemal De Necip Fazıl Da Şiirlerinde Ölüm Temasına Çok Yer Vermiştir.

—-Bu Yılki Ürün Geçen Yıla Nazaran Daha Bereketliydi.

—-Sanatçı,Diğer Çağdaşlarına Göre Daha Sade Bir Dil Kullanmıştır.

—-Ressam Bu Yapıtında Ise Diğerlerine Göre Daha Canlı Renkleri Kullanmıştır.

6.ÖZNEL ANLATIMLI CÜMLELER

Söyleyenin Kendi Kişisel Duygu Ve Düşüncelerini Içeren Cümlelerdir.

—-İzmir,Tarihi Ve Doğal Güzellikleriyle Eşsiz Bir Şehrimizdir.

—-Şair Söyleyiş Güzelliğiyle Türkü Tadında Bir Şiir Sunuyor Bize.

—-Konferansa Katılanların Saçma Sapan Fikirleri Beni Iyice Sıkmıştı.

—-Yazar,Sürükleyici Anlatımı Ve Ilginç Betimlemeleriyle Okuyucuyu Olayın Içinde Yaşatıyor.

—-Çatık Kaşları,Yaralı Yüzüyle Insanı Ürküten Bir Havası Vardı.

 

7.NESNEL ANLATIMLI CÜMLELER

Doğruluğu Ya Da Yanlışlığı Gözlem Ve Deneylerle Kanıtlanabilir Nitelikli Cümlelerdir.Bu Cümlede Konuşanın Duygu Ve Düşünceleri Yer Almaz.

—-Filmde Olaylar Küçük Bir Kasabada Geçiyor.

—-Eser Dört Bölüm Halinde Sinemaya Uyarlanmış.

—-Turizm Gelirleri Geçen Yıla Oranla Yüzde 5’Lik Bir Artış Göstermiştir.

—-Aruz Ölçüsüyle Yazılan Şiirde Nazım Birimi Dörtlüktür.

—-Dört Perdede Oluşan Bu Oyunda Yazar,Aile Bireyleri Arasındaki Sorunları Anlatır.

 

8.DOĞRUDAN ANLATIMLI CÜMLELER

Herhangi Bir Konuda Bir Kişinin Görüş Ve Düşünceleri Hiçbir Değişikliğe Uğratılmadan Verilir.Bu Cümle Genellikle Tırnak Içinde Gösterilir.

—-Çiçero’nun “Bir Yerde Yaşam Varsa Orada Umut Da Vardır.”Sözü Çok Hoşuma Gider.

—-Kadın,Arkadaşının Kulağına Eğilerek: “Birazdan Kalkalım Mı?”Diye Fısıldadı.

—-Bu Konuda Atalarımız: “Cesurun Bakışı,Korkağın Kılıcından Keskindir.”Der.

—-Deskartes’in: “Düşünüyorum Öyleyse Varım.”Sözü Çok Ünlüdür.

 

9.DOLAYLI ANLATIMLI CÜMLELER

Bir Kişinin Sözünün Söylendiği Biçimde Değil De,Bazı Değişiklikler Yapılarak Aktarıldığı Cümlelerdir.

—-Onunla Bir Daha Konuşmayacağını Söyledi.

—-Bernard Shaw,Düşünmenin Ruhun Kendisiyle Konuşması Olduğunu Söylerdi.

—-Doktor,Babama Ilaçları Mutlaka Içmesi Gerektiğini Tembih Etti.

—-Yazar,Sanatçı Olunabilmek Için Çok Çalışılması Gerektiğini Vurguladı.

 

10.USLUP VE İÇERİK(KONU)CÜMLESİ

Yazarın Yapıtında Neyi Anlattığı Konuya (Içerik)Girer.Bu Konuyu Işlerken Kullandığı Sözcükler Ve Cümleler De Usluba Girer.

—-Yazar Yapıtında 1.Dünya Savaşı Yıllarındaki Insanların Çektiği Acıları Gözler Önüne Serer. (Konu)

—-Betimlemelerde Sıfatlara Sıkça Yer Veren Sanatçı Cümleleri Uzun Tutmuştur. (Uslup)

—-Romanda,Batı’nın Yaşam Tarzına Özenen Bir Ailenin Yavaş Yavaş Çöküşü Anlatılır. (Konu)

—-Şairin,Şiirlerinde Oldukça Az Kullanılan Sözcüklere Ve Deyimlere Yer Vermesi Dikkati Çeker. (Uslup)

 

11.AŞAMALI DURUM BİLDİREN CÜMLELER

Bir Olayın,Durumun Olumlu Ya Da Olumsuz Yönde Giderek Değiştiğini Anlatan Cümlelerdir.

—-Kadın,Her Geçen Gün Biraz Daha Kötüleşiyor.

—-Havalar Gittikçe Soğuyor.

—-Bu Çocuğun Günden Güne Huyu Değişiyor.

—-Ülkemiz Her Geçen Yıl Biraz Daha Büyüyen Ekonomisiyle Gelecekte Gelişmiş Ülkeler Seviyesine Çıkacaktır.

 

12.KİNAYELİ ANLATIMLI CÜMLE

Bir Gerçeği Ortaya Koymak Amacıyla Sözü Imalı Olarak Tam Karşıtı Gelecek Biçimde Kullanmaktır.

—-Okulunu Ne Kadar Çok Sevdiğin Yirmi Gün Devamsızlık Yapmandan Belli.

—-Eşinin Gözündeki Morluktan Onu Ne Kadar Çok Sevdiğin Anlaşılıyor.

anayasa

2019 Kpss Türk Anayasaları ders notları adlı yazımızda siz değerli okurlarımıza Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasaları ile ilgili ders notlarımızı www.guncelnot.com ekibi tarafından hazırlanmıştır.Gelin isterseniz önce anayasa nedir bir hatırlayalım.

2019 KPSS Türk Anayasaları Ders Notu

Anayasa Nedir?

Anayasa, şahsın temel hak ve hürriyetlerini ve hukukun üstünlüğünü güvence altına alan, iktidarın gücünü ve yetkisini sınırlayan kurallar bütünüdür.Devletin varlık sebebi ve hükümetin amacı şahsın temel haklarını güvence altına almaktır. Bu sebeple Anayasa, toplumu dizayn etmeyi değil, devleti yöneten iktidarı sınırlamayı amaçlar. 

 

İlk Anayasa denemesi 1876 “Kanun-i Esasi”si iledir. 1924 Anayasası “Tek Parti iktidarını ve Parti devletini” doğurdu. Daha sonra 1960 ve 1982 Anayasası yapıldı. “Kanun-i Esasi” dışındakilerin özelliği “İhtilâl ürünü” ve “Askerî Anayasa’lar” olmasıdır. Bu anayasalar içinde hukuk devleti kavramına en uygun olanı “Kanun-i Esasi”dir. Sonraki anayasalar askerî darbe anayasalarıdır.

1876’dan günümüze 140 sene geçti, dört anayasa değiştirdik. En son 1982 Anayasa’sını yaptık. 35 senedir 1982 Anayasası ile yönetilen Türkiye Cumhuriyeti maalesef halkında “huzur, güven ve refah” getiremedi.

Acaba neden?

Anayasa “Hürriyetçi” ve “Sivil” olmalıdır. Sivil Anayasa “Bireyin hak ve hürriyetini” koruyan anayasadır. Bizim anayasalarımız ise “Devletin hak ve hürriyetini” korumayı amaçlamaktadır.

Yasalarımız “Devlet kutsaldır ve devlet olmazsa bireylerin hak ve hürriyetleri korunamaz.” düşüncesinden yola çıkılarak yapılmıştır. “Devletin bağımsızlığı ve bekası için bireyin hukuku nazara alınmaz” ilkesi yasalarımızın düzenlenmesinde esas olmuştur. Ferdin hürriyeti düşünülmediği için adalet de sağlanamamaktadır.

Sivil Anayasa

Sivil anayasa “demokratik” anayasadır. Yani, askerî olmayan, silâhlı güçleri sivil otoriteye bağlayan anayasadır.

Sivil Anayasa;

1. Dinî, felsefî ve ideolojik herhangi bir taraftarlığı esas almamalıdır.

2. Kamusal alanı yöneten mekanizmaların halkın meşrû temsilcileri tarafından idare edilmesini sağlamalıdır.

3. Hak ve hürriyetleri herkes için istemeli, yurttaşları birey olarak görmeli ve kanunlar karşısında eşitliğini esas almalıdır.

4. Kamu alanını ve yönetimi eleştirme yetkisini halka, halkın sesi olan basın ve yayın, ilim ve fikir erbabına vermelidir.

5. Muhalefetin meşrûiyetini kabul ile beraber yönetimde ve yasaların yapılmasında “İstişare”ye değer vermeli, eleştiriye ve serbest tartışmaya sonuna kadar müsaade etmelidir.

6. “Suçun şahsîliği” prensibini esas almalı, bağımsız yargı, adil yargılama ve suçsuzluk karinesi gibi temel hukuk güvencelerini herkes için sağlamalıdır.

7. Hukuka uygunluğu denetleme mekanizmalarına sahip olmalıdır.

Anayasanın amacı “Yasa Devletini” değil, “Hukuk Devletini” oluşturmaktır. Bu sayılan hak ve hürriyetleri güvence altına almayan anayasa “Sivil ve Demokratik” anayasa sayılmayacağı için ülkeye huzur ve güven getirmeyeceği gibi vatandaşlara da hak ve hürriyet sağlayamaz. Hak ve hürriyetlerin sağlanmadığı bir ülkede refah ve saadet olmaz.

 

2019 KPSS Türk Anayasaları Ders Notu

ANAYASALAR

1- Anayasal Gelişmenin Ilk Adımı Senediittifak’tır.

2- 1924 Anayasası: Hükümet Sistemi Meclis Hükümeti Ile Parlamenter Rejim Arasında Karma Bir Sistemdir. Sert Anayasa Sistemini Benimsemiştir. Hükümetin Kolektif Sorumluluğu Ilkesini Kabul Etmiştir. Anayasanın Üstünlüğü Ilkesini Benimsemiş Ancak Kanunların Anayasaya Uygunluğunu Denetleyecek Bir Anayasa Mahkemesi Kurmamıştır.

3- En Yumuşak Anayasamız 1921 Anayasasıdır.

4- 1921 Anayasasına Göre Seçimler 2 Yılda Bir Yapılır. Milli Egemenlik Ilkesi Kabul Edilmiştir. Yasama Yürütme Kuvvetleri TBMM’de Toplanmıştır. Meclis Hükümeti Sisteminin Tipik Bir Örneğidir. Temel Hak Ve Hürriyetler Ile Yargıdan Hiç Söz Etmeyen Anayasadır.

5- 1961 Anayasası: Herkese Önceden Izin Almaksızın Dernek Kurma Hakkı Tanımıştır. Temsilciler Meclisi Halk Tarafından Seçilmemiştir. Sert Anayasa Sistemini Benimsemiştir. Temel Hak Ve Özgürlükler Ayrıntılı Olarak Düzenlenmiştir.Çoğulcu Demokrasi Anlayışını Benimsemiştir. TRT Ve Üniversitelere Özerklik Verilmiştir. Hakimlerin Bağımsızlığı Için Yüksek Hakimler Kurulunu Oluşturmuştur. Diyanet Işleri Başkanlığı Ve MGK’ya Ilk Kez Yer Vermiştir. Anayasa Mah. Kurmuştur. İlk Kez Demokratik Ve Sosyal Devlet Ilkesine Yer Vermiştir. Kuvvetler Ayrılığını Parlementer Sistemiçoğulcu Demokrasiyi Sosyal Devlet Anlayışını Benimsemiştir.

6- 1982 Anayasası: Daha Az Katılımcı Bir Demokrasi Modelini Benimsemiştir. Otorite-Hürriyet Dengesinde Otoritenin Ağırlığı Artmıştır. Siyasal Karar Alma Mekanizmalarındaki Tıkanıklıkları Giderici Hükümler Getirilimiştir. Kuvvetler Ayrılığını Sadece Genel Ilkeleri Düzenleyen Ve Bunların Uygulanma Biçimlerini Kanunlara Bırakan Anayasa Çerçeve Anayasadır.

Meclis Yapısı

7- 1982 Anayasasına Göre TBMM Üye Tam Sayısının En Az 1/3’I Ile Toplanır.

8- Padişah Ilk Kez Kanun Üstünlüğünü Tanzimat Fermanıyla Kabul Etmiştir.

9- Kanunu esaside Yapılan 1909 Değişikliklerinde Meclisçe Kabul Edilen Bir Kanunun Padişahça 2 Ayda Onaylanması Gerekir

10- 1961 Anayasasında 1971-1973 Değişiklikleri: TRT’nin Özerkliği Kaldırıldı. Üniversitelerin Özerkliği Zayıflatıldı. Genel Sınırlama Sebepleri Kabul Edildi. Memurların Sendika Kurma Hakları Kaldırıldı.Tabii Yargı Yolu Yerine Kanuni Yargı Yolu Getirildi. Küçük Partilerin Anayasa Mahkemesine Dava Açması Engellendi. Anayasa Mahkemesi Anayasa Değişikliklerine Ilişkin Iptal Davalarını Sadece Şekil Yönünden Inceleyebilir. Devlet Güvenlik Mah. Kuruldu. Askeri Yüksek Mah. Kuruldu.

11- Siyasi Parti Grupları 1961 Anayasasına Göre 10 Kişiyle, 1982 Anayasasına Göre 20 Kişiyle Kurulur.

12- 1876 Kanunuesasi Ve 1961 Anayasası Çift Meclis Sistemini Benimsemiştir.

13- 1961-1982 Anayasalarının Benzer Özellikleri: Parlamenter Sistemi Benimsemişlerdir. Askeri Müdahaleler Sonucu Oluşmuşlardır. Anayasanın Üstünlüğü Ilkesini Benimsemişlerdir.

14- Değiştirilemeyecek Maddeler Ve Başkentin Anayasaya Girmesi 1924 Anayasasıyla Gelmiştir.

5- 1921 Anayasasında Yapılan 23 Değişiklikleri:devletin Şekli Cumhuriyettir. Devletin Dini İslamdır. Devletin Resmi Dili Türkçedir. Devletin Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı TBMM Üyeleri Içinden Ve TBMM Tarafından Seçilir. Başbakan Cumhurbaşkanı Tarafından Ve TBMM Üyeleri Içinden Seçilir. Bakanlar Başbakan Tarafından Ve TBMM Üyeleri Içinden Seçilir Cumhurbaşkanı Meclis Onayına Sunar.

16- 1876 Kanunuesasi Ile Oluşan Meclis, Meclisi Umumi’dir.

17- Devlet Güvenlik Mahkemeleri 1982 Anayasasında 2004 Değişiklikleriyle Kaldırılmıştır.

18- Birçok Muhtemel Durumları Düzenleyebilen Uzun Ve Ayrıntılı Anayasa Kazuistik Anayasadır.

19- 1921 Anayasası: Meclis Hükümeti. 1924 Anayasası: Meclis Hükümeti- Parlamenter Sistem
1961 Anayasası: Parlamenter Sistem 1982 Anayasası: Parlamenter Sistem.

2019 KPSS Ders Notları

2019 KPSS Güncel Bilgiler Deneme Soruları

2019 Kpss Güncel Bilgiler serisinde kendinizi ölçmeniz için yapmış olduğumuz mini bir deneme sizlerle,hemen çözerek kendinizi ölçün ve eksik bilgilerinizi fark edin.Tespit ettiğiniz eksik tarafınızı tamamlamak için 2019 KPSS Güncel Bilgiler‘e ulaşabilirsiniz.

>2019 Orijinal Güncel Deneme<

 

Test (1)

Soru-1)Ocak 2018 Tarihinde Dubai’de Düzenlenen Uluslararası Arap Festivali’nde “En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu” Ödülü Kime Verilmiştir?
A)Tuba Büyüküstün
B)Beren Saat
C)Elçin Sangu
D)Aslı Enver
E)Bergüzar Korel

Soru-2)Tütkiyede Ilk ATM Cihazı Hangi Banka Kapsamında Kurulmuştur?
A)Ziraat
B)Yapı Kredi
C)Vakıfbank
D)İş
E)Denizbank

Soru-3)Türkiye’nin Kredi Notunu “BB+” Seviyesinde Teyit Etti, Not Görünümünün “Durağan” Olduğunu Duyurdu.
19 Ocak 2018 Tarihinde Yukarıda Ki Açıklamayı Yapan Derecelendirme Ölçeği Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Fitch
B)Moody’s
C)JCR Avrasya Derecelendirme
D)Standards And Poor’s Corp
E)IMF

Soru-4)Çingene Kızı Mozaiği Hangi Müzede Sergilenmektedir?
A)Zeugma
B)Sadberg Hanım
C)Hasan Süzer
D)Anadolu Medeniyetler
E)Topkapı Sarayı Müzesi

Soru-5)Aşağıdakilerden Hangisi Microsoft Işbirliğiyle Kendi Yazı Tipine Sahip Ilk Şehir Olarak Tarihe Geçmiştir?
A)Katar
B)Sudan
C)İngiltere
D)Ürdün
E)Dubai

Soru-6)Aşağıdakilerden Hangisi Hacı Bektaşı Veliye Aittir?
A)Makalat
B)Mesnevi
C)Kitab-I Bahriye
D)Divan
E)Marifetname

Cevap Anahtarı:(1)
1.C
2.D
3.A
4.A
5.E
6.A

 

Test (2)

Soru-1)’Türkiye’nin Eyfeli’ Olarak Da Adlandırılan 114 Metrelik Expo Kulesi ‘Dünyanın En İyi Kültürel Yapısı’ Seçildi.
Sözü Edilen Kule Hangi Şehrimizde Yer Alır?
A)Bursa
B)İzmir
C)Antalya
D)Ankara
E)İstanbul

Soru-2)2018 Yılının Ocak-Haziran Ayları Arasında Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını Yapacak Ülke Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Bulgaristan
B)Avusturya
C)Romanya
D)Portekiz
E)Yunanistan

Soru-3)Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı, Olarak Bilinen ‘’Fareler Ve İnsanlar (1951)’’, ‘’Yaz Bekarı (1954)’’, ‘’Çayhane (1955)’’ Adlı Oyunlarda Da Oynayan 2018 Ocak Ayında Vefat Eden Sinemacı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Münir Özkul
B)Muhsin Ertuğrul
C)Haldun Dormen
D)Tuncel Kurtiz
E)Genco Erkal

Soru-4)Dünyanın 7 Harikası Içerisinde Aşağıdakilerden Hangisi Bulunmaz?
A)Zeus Heykeli.
B)Rodos Heykeli.
C)İskenderiye Feneri.
D)Halikarnas Mozolesi
E)Augustos Anıtı

Soru-5)Osmanlının Kuruluşu Için Önem Arzeden Söğüt Hangi Ilimizdedir ?
A)Bursa
B)Bilecik
C)Burdur
D)Izmir
E)Çankırı

Soru-6)Asagidakilerden Hangisi İran Istihbarat Örgütüdür?
A)Savak
B)Mossad
C)FBA
D)Yihe Guan
E)SS

Cevap Anahtarı:(2)
1.C
2.A
3.A
4.E
5.B
6.A

 

Test (3)

Soru-1)2011’De Inşa Edilerek Denize Indirilen “Deepsea Metro-2” Gemisi Aynı Zamanda Türkiye’nin Ilk Sondaj Gemisidir.
Sözü Edilen Gemi Hangi Ülke Tarafından Yapılmıştır?
A)Rusya
B)Endonezya
C)Fransa
D)İngiltere
E)Güney Kore

Soru-2)Roma Dönemine Ait Olan Ve “Hırsızlar Tanrısı” Olarak Adlandırılan Hermes Heykeli Aralık 2017 De Hangi Şehrimizde Bulunmuştur?
A)Ankara
B)Çorum
C)İzmir
D)Antalya
E)Afyon

Soru-3)Ajans Press, 2017 Yılının En Çok Satan Kitaplarını Inceledi.
Kuruma Göre; Yılın En Çok Satan ‘Elia Ile Yolculuk’ Adlı Kitap Kimindir?
A)İskender Pala
B)Zülfü Livaneli
C)İlber Ortaylı
D)Cengiz Aytmatov
E)Ayşe Kulin

Soru-4)Sudan Cumhurbaşkanı El Beşir, Aralık 2017 Tarihinde Hangi Adayı Türkiye Devletine Tahsis Etmiştir?
A)Sevakin
B)Farasan
C)Sacit
D)Tarut
E)Sanafir

Soru-5)2017 Yılı Için ‘Yeşil Cami Önü’ Tablosu Türkiye’de Satılan En Pahalı Sanat Eseri Oldu.
Sözü Edilen Tablo Aşağıdakilerden Hangisine Aittir?
A)İbrahim Çallı
B)Osman Hamdi
C)Şeker Ahmet
D)Ferik Tevfik
E)Hüseyin Zekai

Soru-6)1930 Yılında İlk Dünya Kupası Şampiyonu Olan Ülke Hangisidir?
A)Uruguay
B)Fransa
C)İtalya
D)İngiltere
E)Filipinler

Cevap Anahtarı:(3)
1.E
2.B
3.B
4.A
5.B
6.A
Test (4)

Soru-1)Türkiye’de, Yazdığı Şiirler Nedeniyle Kudüs Şairi Olarak Tanınan Şair-Yazar Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Nuri Paktil
B)İskender Pala
C)Mahmut Kaplan
D)Ramazan Ekinci
E)Sadık Erdem

Soru-2)Çöl Kaplanı Olarak Bilinen Medine Müdafaası Adlı Eseri Kaleme Alan Vatansever Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Fahrettin Paşa
B)Halil Kut
C)Kazım Karabekir
D)Rauf Orbay
E)Halil Menteşe

Soru-3)Aşağıdaki Şehirlerimizden Hangisi TÜRKSOY Tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ilan Edilmiştir?
A)Erzurum
B)İzmir
C)İstanbul
D)Kastamonu
E)Rize

Soru-4)Birleşmiş Milletler Tarafından Akdeniz Kıyısındaki Kentler Arasında Bu Yıl(2017) Ilk Kez Verilen “Çevre Dostu Şehir” Ödülü Hangi Şehrimize Verilmiştir?
A)Adana
B)Bursa
C)İzmir
D)Ankara
E)Ordu

Soru-5)Dünyanın Ilk Başörtülü Cumhurbaşkanı Olan Halime Yakub Hangi Ülkede Bu Göreve Getirilmiştir?
A)Malezya
B)Filipinler
C)Singapur
D)Ekvator
E)Hindistan

Soru-6)Türkiye’nin Ilk Sürücüsüz Metrosu Hangi Şehrimizde Açılmıştır?
A)Ankara
B)Bursa
C)İzmir
D)Adana
E)İstanbul

Cevap Anahtarı:(4)
1.A
2.A
3.D
4.C
5.C
6.E

 

Test (5)

Soru-1)2017 Ballon D’Or Ödülünün Sahibi Ayrıca FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü’ne Layık Görülen Sporcu Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Cristiano Ronaldo’nun
B)Messi
C)Toni Kroos
D)Loka Modric
E)Artuto Vıdal

Soru-2)Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Aralık 2017 Tarihinde, …………………. Gezi Düzenlemiştir. Bu Gezi, Türkiye Cumhuriyeti Adına 65 Yıl Aradan Sonra Cumhurbaşkanı Düzeyinde Ilk Ziyaret Özelliği Taşıyor.
Yukarıda Ki Boşluğa Aşağıdakilerden Hangisi Getirilmelidir?
A)Ermenistan
B)Bosna Hersek
C)Yunanistan
D)İtalya
E)Azerbaycan

Soru-3)Aralık 2017 Tarihinde, “2018’De Türk Bankacılık Sektörünün Görünümü Istikrarlı” Diye Açıklamada Bulunan Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Fitch
B)Moody’s
C)Standard & Poor’s
D)IMF
E)Eovro

Soru-4)Aralık 2017 Tarihinde Bağımsızlık Uğruna 8 Aralık Gününü Öfke Cuması Olarak Adlandırılan Ve İntifida Hareketini Başlatan Ülke Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Filistin
B)Bangladeş
C)Filipinler
D)Somali
E)Kenya

Soru-5)Halk Arasında “Meryem Ana” Adı Ile Anılan Sümela Manastarı Hangi Ilimizde Yer Alır?
A)Rize
B)Artvin
C)Adana
D)Mersin
E)Trabzon

Soru-6)Şair John William Burgon, Tarafından “Tarihin Yarısı Kadar Yaşlı Gül Kırmızısı Şehir” Şeklinde Tanımlanan Petra Antik Kenti Hangi Ülkede Yer Alır?
A)Meksika
B)ABD
C)İran
D)Ürdün
E)Irak

Cevap Anahtarı:(5)
1.A
2.C
3.A
4.A
5.E

 

Test (6)

Soru-1)Adını Mühendisliğini Yapan Gustave Eiffel’den Alan Eyfel Kulesi Hangi Ülkede Yer Alır?
A)ABD
B)Almanya
C)İngiltere
D)Fransa
E)İsviçre

Soru-2)Temmuz 2017 Tarihinde Alınan Karar Ile Kadınların Da Ehliyet Alarak Araç Kurmasına Olanak Sağlayan Devlet Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)İran
B)Irak
C)Suriye
D)Suudi Arabistan
E)Arjantin

Soru-3)Dünyada Altın Rezervinin En Çok Olduğu Ülke Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Çin
B)ABD
C)İngiltere
D)Japonya
E)İran

Soru-4)Miss Turkey 2017 Birincisi Olan Ancak 15 Temmuz Şehitlerimiz Ile Ilgili Hakaret Taşıyan Paylaşımı Nedeniyle Tacı Elinden Alınan Insan Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Itır Esen
B)Keriman Halis
C)Aslı Sümen
D)Tansu Sıla Çakır
E)Ece Çubuk

Soru-5)Kavgam Adlı Eseri Ile Geniş Yankı Uyandıran Lider Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Mussoloni
B)Gorbaçov
C)Hitler
D)Stalin
E)Rooselvelt

Soru-6)Güneş Sisteminin En Büyük Gezegeni Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Mars
B)Merkür
C)Venüs
D)Jüpiter
E)Mars

Cevap Anahtarı:(6)
1.D
2.D
3.B
4.A
5.C
6.D

 

Test (7)

Soru-1)2017 Yılından Itibaren Türkiyede “Şehit Cenaze Törenleri”Nde Çalınacak Olan ‘Segâh Tekbiri’ Aşağıdakilerden Hangisine Aittir?
A)Itri
B)Derviş Ömer
C)Naime Sultan
D)Hafız Post
E)İbrahim Çallı

Soru-2)2017 Yılı Arap Birliği Zirvesi Hangi Ülkede Yapılmıştır?
A)Mısır
B)Pakistan
C)Ürdün
D)Hindistan
E)İran

Soru-3)Herkülün Sütunları Olarak Bilinen Boğaz Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Cebelitarık
B)Hürmüz
C)Babül Mendep
D)Panama
E)İstanbul

Soru-4)Aşağıdakilerden Hangisi 2018 Yılı İslam Dünyası Başkenti Olarak Seçilmiştir?
A)Bağdat
B)Fas
C)Tebriz
D)El Bab
E)Revan

Soru-5)2017 Yılında MEB Kitaplarında Yer Bulan Cumalıkızık Köyü Hangi Şehrimizdedir?
A)İstanbul
B)Ankara
C)İzmir
D)Bursa
E)Adıyaman

Soru-6)Diğer Gezegenlerin Aksine Kendi Çevresinde Ters Yönde Dönen Gezegen Hangisidir?
A)Merkür
B)Venüs
C)Jüpiter
D)Mars
E)Uranüs

Cevap Anahtarı:(7)
1.A
2.C
3.A
4.C
5.D
6.B

Test (8)

Soru-1)Dünyadaki Ilk Başörtülü Cumhurbaşkanı 2017 Yılında Hangi Ülkede Yönetime Gelmiştir?
A)Singapur
B)Nijerya
C)Pakistan
D)İngiltere
E)Hindistan

Soru-2)2017 Akdeniz Oyunları Hangi Ülkede Yapılacaktır?
A)Yunanistan
B)İspanya
C)İtalya
D)Türkiye
E)Mısır

Soru-3)Türkiyenin Ilk Yerli Insansız Hava Arası Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Umtas
B)Arma
C)Som
D)Anka
E)Nene Hatun

Soru-4)Aşağıdaki Ülkelerden Hangisi 2018 Yılının Ilk Altı Ayında Avrupa Birliği Dönem Başkanı Olacaktır?
A)Bulgaristan
B)Hırvatistan
C)Romanya
D)Yunanistan
E)Arjantin

Soru-5)İşitme Engelliler Olimpiyatları Deaflympics 2017 Samsun’da Yapıldı. Spor Tarihinin Ilk Konuşan Maskotuda Bu Olimpiyatlarda Yer Aldı.
Yukarıda Sözü Edilen Maskot Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Mike
B)Çakır
C)Ceylan
D)Maviş
E)Cennet

Soru-6)Dünya Tarihinde Ilk Metro Hangi Ülkede Açılmıştır?
A)Fransa
B)Almanya
C)İtalya
D)ABD
E)İngiltere

Cevap Anahtarı:(8)
1.A
2.B
3.D
4.A
5.B
6.E
Test (9)

Soru-1)Türkiye’nin Ilk Demokrasi Müzesi Olan ’15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ Hangi Şehrimizde Kurulmuştur?
A)İstanbul
B)Gaziantep
C)Ankara
D)Yozgat
E)Eskişehir

Soru-2)Turkiye’nin Oscar’daki Adayı Kore Savaşı’nda Birbirini Tanıyan Türk Baba Ile Koreli Küçük Kızın Hayatını Anlatan Filmin Adı Aşağıdakilerden Hangisinde Doğru Olarak Verilmiştir?
A)Ayla
B)Bal
C)Aşıklar Şehri
D)Küçük Kız
E)Cehennem Vadisi

Soru-3)Uzayda Tek Seferde En Uzun Süre Kalan Insan Olarak Kayde Geçen Temmuz 2017 Tarihinde Dünyaya Dönen Astronot Kimdir?
A)Peggy Whitson
B)Valentina Tereşkova
C)Yelena Serova
D)Sally Ride
E)Peggy Witson

Soru-4)Türkiye’nin Ilk Kadın Bakanı Olan Ve Eylül 2017 Tarihinde Hayatını Kaybeden Şahsiyet Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Tansu Çiller
B)Sema Ramazanoğlu
C)Fatma Güldemir Sarı
D)Türkan Akyol
E)Derya Bakbak

Soru-5)Dünyanın En Büyük ‘Kitabevi’ 2017 Yılında Aşağıdaki Ülkelerin Hangisinde Açılmıştır?
A)ABD
B)Mısır
C)İran
D)Suudi Arabistan
E)İngiltere

Soru-6)Dünyanın En Yüksek Dağı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Everest
B)Mauna Kea
C)Ağrı Dağı
D)Kançençuga
E)Lhotse

Cevap Anahtarı(9)
1.B
2.A
3.A
4.D
5.C
6.B

 

Test (10)

Soru-1)Dünyanın Ilk `Resmi` Dijital Parası Olarak Kayde Geçen, , “Estcoint” Adlı Parayı 2017 Yılında Dünya Ekonomisine Kazandıran Ülke Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Litvanya
B)Estonya
C)Hırvatistan
D)Almanya
E)Beyaz Rusya

Soru-2), Harşena Dağı Ile Yamacındaki Sarp Kayalıklara 2 Bin Yıl Önce Yapılmış Kral Mezarı Mağaralar Dünya Mirası Oluyor.
Yukarıda Sözü Edilen Harşena Dağı Hangi Şehrimizde Yer Alır?
A)İzmir
B)Aydın
C)Amasya
D)Konya
E)Trabzon

Soru-3)
I.Düşman Uçağı Düşüren Ilk Türk Pilot
II.Türkiye’nin Ilk Sivil Ve Askeri Uçağını Yapan Kişi
III.Türkiyenin Ilk Özel Havayolu Şirketini Kuran Kişi.
2017 Yılında Gündeme Getirilen Vecihi Hürkuş Ile Ilgili Hangileri Doğrudur?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I Ve II
D)II Ve III
E)I, II Ve III

Soru-4)Aliya Adlı Diziyle TRT Ekranlarında Izleyiciyle Buluşacak Olan Filmde Aşağıdakilerden Hangisi Canlandırılacaktır?
A)Turgut Özal
B)Aliya İzzetbegoviç
C)II. Abdulhamid
D)Halil İnalcık
E)Rauf Denktaş

Soru-5)Dünya Güreş Şampiyonası’nda Ilk Kadın Dünya Şampiyonumuz Aşağıdakilerden Hangisidir?
A)Yasemin Adar
B)Nevin Yanıt
C)Azize Tanrıkulu
D)Sibel Özkan
E)Hülya Şenyurt

Soru-6)Aşağıdaki Ülkelerin Hangisinde 2018 Yılı ‘Türkiye Turizm Yılı Olarak Ilan Edilmiştir?
A)Rusya
B)Çin
C)Almanya
D)Ukrayna
E)ABD

Cevap Anahtarı:(10)
1.B
2.C
3.E
4.B
5.A
6.B

2019 Kpss Sınavına ait güncel ders notlarını bir araya topladığımız bu yazımızda  sınavı geçmeniz ve hedefinize bir adım daha yakınlaşmanıza vesile olmak için www.guncelnot.com ekibi tarafından siz değerli okurlarımıza katkı sağlamsı amacıyla hazırlanmıştır.Hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle 🙂

 

→GÜNCEL BİLGİLER←

→İspanya’nın Doğusundaki KATALONYA Bağımsızlığını Ilan Etti.
→Dünyanın En Hızlı Yayılan Dili EMOJİ Seçildi.
→Milli Judocu MİHRAÇ AKKUŞ Avrupa Judo Federasyonu Tarafından ”Altın Çocuk” Olarak Adlandırılmıştır.
→Türkiye’nin Kapsamlı Ve Fonksiyonel Ilk Türk Arama Motoru: YAANİ
→SUUDİ ARABİSTAN Bir Robota Vatandaşlık Veren Ilk Ülke Oldu
→2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Sinema Dalında : YAVUZ TURGUL
→2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Müzik Dalında: GÖKSEL BAKTAGİR
→2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Geleneksel Sanatlar: ALİ TOY
→2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Resim Dalında: SELAHATTİN KARA
→2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Veda Ödülü: NURETTİN TOPÇU
→2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Tarih Ödülü: Prof. Dr. İLBER ORTAYLI
→30 Ekim’de Ilk Resmi Tren Seferi Bakü’den Başlayacak Olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının Diğer Adı ”DEMİR İPEK YOLU”Dur.

→SOORONBAY CEENBEKOV ,Kırgızistan Cumhurbaşkanı Seçildi.
→”İftihar Köprüsü” Olarak Nitelendirilen Köprü YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
→PANAMA,İlk Kez Dünya Kupası Finallerine Katılım Hakkı Kazandıktan Sonra Bir Gün Resmi Tatil Kararı Aldı.
→2017 Nobel Barış Ödülü,Nükleer Silahların Imha Edilmesi Kampanyası(ICAN)’A Verildi.
→Nobel Barış Ödüllerini Veren Devlet;NORVEÇ
→Nobel Ödüllerini Veren Devlet;İSVEÇ 2019 Kpss
→Türkiye Ampute Milli Takımı,İngiltere’yi Yenerek Avrupa Şampiyonu Oldu.
→KAZUO İSHİGURO 2017 Nobel Edebiyat Ödülünü Almıştır.
→2017’De ABD’de Las Vegas Katliamı Gerçekleşti.
→2017 Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanlığını Üstlenen Ülke TÜRKİYE
→Irak’ın Ilk Seçilen Cumhurbaşkanı CELAL TALABİ Hayatını Kaybetti.

→2017’De ÖSYM Başkanlığına MAHMUT ÖZER Atandı. 2019 Kpss
→Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)’Nün 2017 Toplantısı İSTANBUL’da Yapıldı.
→2017 Nobel Fizik Ödülü ”Yerçekimi Dalgaları” Alanında Yapılan Çalışmalara Verildi.
→2017’De Yapılan Seçimde Avrupa Parlamentosu’nun Yeni Başkanı İtalyan ANTONİA TAJANİ Olmuştur.
→2017 Uluslararası Expo Fuarı KAZAKİSTAN’da Gerçekleşmiştir.
→2017’De Yapılan Genel Kurulda Tüsiad’ın Yeni Başkanı EROL BİLECİK Olmuştur.
→2017 Oscar Ödüllerinde En Iyi Film: MOONLİGHT
→2017 Euroleague Final Basketbol Turnuvası İSTANBUL’da Düzenlendi.
→2017 İslam Turizm Başkenti MEDİNE Seçilmiştir.
→2017 Yılı Türksoy Kültür Başkenti KAZAKİSTAN’dır.

→Bilim Adamları ”Zalandia” Adında Yeni Bir Kıta Bulduklarını Açıkladılar.
→İsveç’te ”Yılın Müzisyeni” Ödülüne ROBERT SİNAN MEHMET İKİZ Layık Görüldü.
→Birleşmiş Milletler 2017 Yılını Kalkınma Için ”TURİZM ULUSLARARASI YILI” Olarak Ilan Etti.
→2017 Yılında Hidrojen Bombası Denemesi Yapan Ülke KUZEY KORE’dir.
→2017 Yılında Şehit Cenazelerinde Çalınması Kararlaştırılan ”Segah Tekbiri” İtri’ye Aittir.
→2018 Avrupa Dönem Başkanları BULGARİSTAN-AVUSTURYA
→2018 Yılını Türkiye Turizm Yılı Ilan Eden Ülke ÇİN
→İnterpol,İsrail’in Tüm Baskılarına Rağmen FİLİSTİN’i Devlet Olarak Tanıdı.
→Son Yapılan Düzenleme Ile Milli İstihbarat Teşkilatı,CUMHURBAŞKANLIĞINA Bağlandı.

→Rock And Roll Müziğin Öncülerinden Ünlü Müzisyen Abd’li Şarkıcı FATS DOMİNO Hayatını Kaybetti.
→2017 Yılı Arap Birliği Zirvesi ÜRDÜN’de Yapıldı.
→Unesco Tarafından 2017 Yılı Yükselen Yetenekler Ödülünü Kazanan Türk Bilim Kadını DR.BİLGE DEMİRÖZ
→2017’De Kiril Alfabesinden Latin Alfabesine Geçen Ülke KAZAKİSTAN
→2017’De Bağımsızlığının 100.Yıldönümüne Özel Olarak Bodrum’da Cansız Bedeni Kıyıya Vuran AYLAN KURDİ’nin Resmini Bozuk Paralara Bastıran Ülke FİNLANDİYA
→Unesco’dan Çekilme Kararı Alan Ülke ABD
→2017’De Türkiye’nin Ilk Kadın Bakanı TÜRKAN AKYOL Hayatını Kaybetti.
→2017 Dünya Güreş Şampiyonasında YASEMİR ADAR Dünya Şampiyonu Oldu.
→2017’De Güney Kore’de Yapılan Dünya Tekwando Şampiyonasında ZELİHA AĞRIS,Dünya Şampiyonu Oldu.

→2017 FİFA Yılın Futbolcusu Ödülünü CRİSTİANO RONALDO Kazandı.
→2017 FİFA Yılın En Iyi Taraftarı CELTİC 2019 Kpss
→FİFA,Pakistan’ın Üyeliğini Askıya Aldı.
→Türkiye’nin Ilk Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi SAMSUN’da Açılmıştır.
→”Çölün Gelini” Olarak Ifade Edilen Ve Unesco Dünya Kültür Mirası Listesinde Yer Alan →Palmira Antik Kenti SURİYE Sınırları Içerisinde Yer Alır.
→2018 Yılını Türkiye Turizm Yılı Olarak Kutlama Kararı Alan Ülke ÇİN
→Türkiye’nin Yurt Dışındaki En Büyük Askeri Üssü SOMALİ’de Açıldı.
→Türkiye’nin Yeni Milli Füzesi ATMACA

→UEFA 2019 Süper Kupa Maçı Finali TÜRKİYE’de Oynanacak
→2018 Fifa Dünya Kupasına Ev Sahipliği Yapacak Olan Ülke RUSYA
→2017’De Ümit,Genç Ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonasında ENES ÖZDEMİR Dünya Şampiyonu Oldu.
→2017’De Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu DİEGO ULİSSİ Kazandı.
→2017’De Tüik Raporlarına Göre En Mutsuz Il DİYARBAKIR.
→2017 Tüik Raporlarına Göre En Yüksek Çocuk Nüfus Oranına Sahip Il ŞANLIURFA 🙂
→2017’De Dünyanın Ilk Yapay Zeka Bakanı BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
→2017’De Eski Futbolcu GEORGE WEAH Liberya Devlet Başkanı Seçildi.
→2017’De Nobel Ekonomi Ödülü’nü Kazanan RİCHARD THOLER
→2017’De Dünya Atletizm Şampiyonasında Erkekler 200 Metrede Altın Madalya Kazanan RAMİL GULİYEV

→Türkiye’nin Ilk Ve Avrupa’nın En Iyi,Uzay Temalı Projesi Olan ”Gökmen Uzay Projesi” Bursa’da Açılacak.
→2017 Eurovision Şarkı Yarışmasını 2017’De Ukrayna’da Yapıldı Ve Portekiz Kazandı.2018 Eurovision Şarkı Yarışması PORTEKİZ’de Düzenlenecektir.
→Dünya’nın Ilk Robot Vatandaşı Suudi Arabistanlı ”Sophia” Adlı Robot Oldu.
→Slovenya,Tarihinde Ilk Kez Avrupa Basketbol Şampiyonu Oldu. 2019 Kpss
→2017 İslam Turizm Başkenti Medine,2018 İslam Turizm Başkenti Ise Tebriz’dir.
→Kahramanmaraş’a ”Yaşlı Dostu Şehir” Unvanı Verildi.
→İş Adamı Cavit Çağlar’a Rusya’da Devlet Nişanı Verildi.
→Cep Herkülü Lakaplı Olimpiyat Şampiyonu Halterci Naim Süleymanoğlu Hayatını Kaybetti.
→Çin’de Gerçekleşen Operasyonda Prof. Dr. Sergio Canavero Cansız Bir Beden Üzerinde Ilk Kafa Naklini Gerçekleştirdi.
→Lübnan Başbakanı Saad Hariri Istifa Etti.

→Türkiye’nin Ilk Insansı Robot Fabrikası Konya’da Açıldı.
→Audrey Azoluay UNESCO’nun Yeni Başkanı Seçildi.
→Irak’ın Süleymaniye Ve Halepçe Kentlerinin Kesiştiği Noktada 7.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.
→2018 Dünya Kitap Başkenti ”Atina” Seçildi.
→Finlandiya,Bağımsızlığının 100.Yıldönümü Anısına 5 Euro Madeni Paraların Üzerine Suriyeli AYLAN KURDİ’nin Fotoğrafını Bastı.
→2018 Kış Olimpiyatları Güney Kore’de Yapılacak.

→Dünya’nın Sekizinci Kıtası Keşfedildi.Bu Kıtaya ”Zelendiya” Denilmektedir.
→IMF’nin Raporlarına Göre Dünya’nın En Borçlu Ülkeleri ABD-JAPONYA-ÇİN’dir.
→Türkiye, UNESCO’nun Yürütme Kuruluna Seçildi.
→Yunanistan’daki Doğal Afetlerden Dolayı OHAL Ilan Edildi.
→Zimbawye’de Devlet Başkanı Gabriel Mugabe’nin 37 Yıllık Iktidarı Sona Erdi.Ordu Darbe Yaparak Yönetime El Koydu.
→Londra’da Dünyanın En Büyük Elmas Fuarı Açıldı.
→Katar’daki Türk Askeri Üssünün Adı ”Tarık Bin Ziyad” Üssüdür.

→Türkiye’nin Ikinci Denize Dolgu Havalimanı Rize’de Yapılacak.
→2017 Arap Birliği Zirvesi Ürdün’de Yapılacak.
→2017 Kıbrıs Müzakereleri İsviçre’nin Cenevre Kentinde Yapılmıştır.
→2017 Asya Pasifik Zirvesi Vietnam’da Yapıldı. 2019 Kpss
→ABD Ile Çin Arasında Dünya’nın En Büyük Ticaret Antlaşması Yapıldı.

→”Çılgın Mucit” Lakablı Elon Musk,Türkiye’yi Ziyaret Etti. (Space X Şirketinin Sahibi)
→”Bosna Kasabı” Olarak Bilinen Ratko Mladiç’e Müebbet Hapis Cezası Verildi.
→Türkiye Futbol Federasyonu 2017-2018 Dönemini İlhan Cavcav Sezonu Olarak Isimlendirdi.
→Türkiye’nin Oscar Adayı ”AYLA” Filminin Yönetmeni CAN ULKAY.
→Temmuz 2017’De Unesco Dünya Mirası Listesi’ne Giren AFRODİSİAS,Aydın Ilimizin Sınırları Içerisinde Yer Alır.
→EXPO 2021 Hatay’da Düzenlenecektir.

→Moskova’da ”Büyük Selçuklu Devleti Fotoğraf Sergisi” Açıldı.
→Türkiye Açık Golf Şampiyonası,Antalya’da Yapılacak
→Çin’de 2018 Yılı ”Türkiye Turizm Yılı” Ilan Edildi.
→2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ”Kastamonu” Oldu.
→2018 İslam Dünyası Turizm Başkenti ”Tebriz” Oldu.
→2018 Dünya Kitap Başkenti ”Atina” Oldu.

→İslam İşbirliği Teşkilatı Aralık 2017’De İstanbul’da Toplandı.
→Türkiye’nin Doğalgaz Arz Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Tuz Gölü Altında Doğalgaz Depolama Tesisi Inşa Edilmiştir.
→Türksoy 2018’I Azerbaycanlı Bestekar ”Gara Garaliyev” , Kazak Milli Şairi ”Mağjan Jumabayev” Ve Kırgız Yazar ”Cengiz Aytmatov”U Anma Yılı Ilan Etti.
→İlk Dijital Para Birimi ”Bitcoin”
→Rusya 2018 Kış Olimpiyatlarından Men Edildi.
→G7 Liderler Zirvesi 2018’De Kanada’da Toplanacak.
→G20 Liderler Zirvesi 2018’De Arjantin’de Toplanacak.

→Meksika’da Düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Şampiyonasında Beytullah Eroğlu Dünya Şampiyonu Oldu.
→2018 Avrupa Birliği Dönem Başkanları: Bulgaristan-Avusturya
→Mısır’daki Terör Saldırıları Nedeniyle Türkiye’de Bir Günlük Milli Yas Ilan Edildi.
→Aralık 2017’De Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah B.Zayed Medine Kahramanı Fahrettin Paşa Ile Ilgili Büyük Tepkilere Yol Açacak Konuşmalar Yaptı.
→İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran Oldu.

→2020 EXPO Dubai’de Düzenlenecek.
→2018 Kış Olimpiyatları Güney Kore’de Düzenlenecek.
→2018 Dünya Kupası Rusya’da Düzenlenecek.
→2020 Olimpiyatları Japonya’da Düzenlenecek.

→Cumhuriyet Tarihinde Ilk Kez Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Bir Kadın Atanmıştır: Huriye Martı
→2017’De En Çok Ihracat Yaptığımız Ülke: Almanya
→2017’De En Çok Ithalat Yaptığımız Ülke: Çin
→Türkiye’nin Ilk Sürücüsüz Metrosu Aralık 2017’De Üsküdar-Ümraniye Arasında Açıldı.
→Ocak 2018’De Önce Ekonomik Temellerle Başlayan Sonra Rejim Karşıtı Ayaklanmaya Dönüşen Eylemlerin Yaşandığı Ülke: İRAN

→”Karanlığın Sol Eli”,” Yerdeniz” Gibi Bilim Kurgu Klasiklerinin Yazarı Ursula Le Guin Ocak 2018’De Vefat Etti.
→Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Sloganı ”Birlikte Paylaşalım”
→Ünlü Sinema Oyuncusu Münir Özkul Hayatını Kaybetti.
→İzmirli Efe Çetiz,Ankara’daki Buz Pateni Yarışmasında Dünya Rekoru Kırarak Altın Madalya Aldı.
→2018 Yılı Avrasya Ekonomi İşbirliği Başkanı Rusya Oldu.
→Türkiye’nin Ilk Yerli Buğday Tohumu ”Sorgül” Mardin’de Toprağa Ekildi.
→TÜSİAD Derneğinin Yeni Adı ”Türk Sanayici Ve İş İnsanları Derneği” Oldu.

 

 

 

→Kanada’nın Niagara-On-The-Lake Kasabasından Yaşayan Kanada Vatandaşı 95 Yaşındaki Türk Dr. Fuad Şahin, Ülkedeki Müslüman Ve Türk Toplumuna Yaptığı Katkılardan Dolayı Kanada Şeref Madalyasına Layık Görüldü.

→Türkiye’de Ilk Defa Antalya’da Düzenlenen EXPO 2016’Nın Simge Yapısı Ve ”Türkiye’nin Eyfel’i” Olarak Da Adlandırılan 114 Metrelik Expo Kulesi ”Dünyanın En İyi Kültürel Yapısı” Seçildi.

→Türkiye’nin Ilk Sondaj Gemisi Deepsa Metro-2 Norveç’ten Satın Alındı.

→İlk Kez 1862’De İsviçreli Botanikçi Pierre Edmond Boisser Tarafından Hatay’da Toplanan Ama O Günden Bu Yana Izine Rastlanılmayan Endemik ”Öğrek Otu” Türk Bilimciler Tarafından Yeniden Bulundu.

→2018 Ocak Ayında Türkiye ”Suriye Meselesinde Hassasiyet” Nedeni Ile Dünya Boks Konseyi Tarafından ”Dünya Barış Ödülü”Ne Layık Görülmüştür.

→2018 Ocak Ayında Türk Silahlı Kuvvetleri Tarafından Afrin’de Başlatılan Operasyonun Adı ”Zeytin Dalı Operasyonu” →2018 Aydın Doğan Ödülünün Sahibi ”Arif Sağ” Oldu.

→Neval Çam,Microsoft Tarafından Işitme Engelliler Için Geliştirdiği Program Ile Yılın En Başarılı Kadın Girişimcisi Seçildi.

→Peru,36 Yıl Sonra 2018 Dünya Kupasına Katılmayı Hak Etmesinin Ardından Resmi Tatil Ilan Etti.

→Suudi Arabistan,2018 Yılından Itibaren Kadınlara Araç Kullanma Izni Vermiştir.

→1989 Yılından Beri Japonya’nın Başında Olan Ve 2018 Yılında Görevini Bırakacağını Açıklayan Imparator: Akihito

→2018 Yılında Oscar’a Aday Olan Ama Listeye Giremeyen ”Ayla” Filmi Palm Springs Uluslararası Film Festivalinde Yarışacak.
→2017 Yılında Dünya’da Yaşaması En Zor Şehir ”Şam” Seçildi.

→2017 Yılında Dünya’da En Yaşanabilir Şehir ”Melbourne” Seçildi.

→Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi Avcı 2018 Yılını ”Troia” Yılı Ilan Etmiştir.

→Müftülere Nikah Kıyma Yetkisinin Verilmesiyle Türkiye’de Ilk Kez Müftü Tarafından Resmi Nikah Kıyılan Il: Diyarbakır *Filistin’de Direnişi Sembol Haline Gelen Ve ”Hanzala Cesaret Ödülü’ne Layık Görülen Kişi: Ahed Temimi

→TÜRKSOY Tarafından 2018 Yılı Cengiz Aytmatov’u Ana Yılı Ilan Edilmiştir.

→Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev,Kiril Alfabesinden Latin Alfabesine Geçişle Ilgili Kararnameyi Imzaladı.

→İnsansız Kara Aracı ‘’Ejder Yalçın’’ TSK’ya Teslim Edildi.

→Japonya 2019 Yılını Türkiye Ve Japonya Turizm Etkileşim Yılı Olarak Ilan Edecek.

→5G Teknolojisi Ilk Kez 2018 Kış Olimpiyatlarında Kullanıldı. 2019 Kpss

→Dünyanın Ilk Devlet Destekli Kripto Parası ‘’PETRO’’Nun Satışına Başlayan Ülke Venezüella

→2018 Kış Olimpiyatlarında En Çok Madalya Alan Ülke: NORVEÇ
→2020 Dünya Hava Oyunlarına Ev Sahipliği Yapacak Ülke: TÜRKİYE
→Türkiye’nin 3.Harp Müzesi Olan Kanlı Tabya Harp Müzesi Kars’ta Açıldı.
→2018 Yılı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından ‘’Çocuk Işçiliğiyle Mücadele’’ Yılı Ilan Edildi.
→Dünya Ralli Şampiyonası Eylül 2018’De Muğla’da Yapılacaktır.
→Türkiye’de Endemik Bitki Türlerinin Bulunması Için Yürütülen Projenin Adı ÇAN ÇİÇEKLERİ Projesidir.
→Şubat 2018’De ‘’Başkan’’ Lakaplı Zihinsel Engelli Sıtkı KÜRDAK Vefat Etti.
→Yoksul Ve Evsizlere Yardım Için Kurduğu Dernek Nedeniyle ABD Tarafından 2018’Den Itibaren 23 Ocak Günü: Kenan PALA Günü Ilan Edildi.
→Zeytin Dalı Operasyonunu Yürüten Komutan: İsmail Metin TEMEL

→Şubat 2018’De Yeni Tübitak Başkanı HASAN MANDAL
→KKTC Başbakanı TUFAN ERHÜRMAN Oldu.
→2018 Eurovision Şarkı Yarışması PORTEKİZ’de Yapılacak.
→En Zengin Kent: NEW YORK
→2018-2019 Yılları Arasında Türkçe’nin Seçmeli Ders Olarak Okutulacağı Ülke: CEZAYİR
→Türkiye’nin Ilk Kadın Müzesi; İzmir’dedir.
→2017 Rakamlarına Göre En Çok Mülteci Barındıran Ülke Türkiye’dir.
→Şubat 2018’De Hayatını Kaybeden Türk Halk Müziği Sanatçısı NURAY HAFİFTAŞ
→Eskrim Avrupa Şampiyonasında Ülkemize Tarihinde Ilk Defa Birinciliği Getiren: Deniz Selin ÜNLÜDAĞ
→Unesco’nun 1998’Den Bu Yana Yaptığı Dünya Genelinde Bilim Kadınlarını Destekleme Çalışmalarında 2017 Yılında ‘’Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü’’Nü BİLGE DEMİRÖZ Kazandı.
→MERSİN/AKKUYU Nükleer Santralinin Temelleri Rusya Ile Atıldı.

→Şair,Gazeteci,Oyuncu,Çevirmen ÜLKÜ TAMER Hayatını Kaybetti.
→Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu(INAS) Dünya Atletizm Şampiyonası Fransa’da Yapıldı.Ülkemizi Temsil Eden Muhsine GEZER Dünya Şampiyonu Oldu.
→Türkiye’nin Ilk Safari Parkı GAZİANTEP’de Açılacak.
→2017 TÜİK Verilerine Göre Ülkemizde En Fazla Büyüyen Sektör ‘’Hizmet’’ Sektörüdür.
→Kuzey Kore Başkanı Iktidarda Bulunduğu Süre Içinde Ilk Kez Yurtdışı Bir Ziyarette Bulundu.(Çin’e)
→Kosova Ile Karadağ Arasında Sınır Antlaşması Onaylandı.

→Dünya’da Nesli Tükenen Hayvanlar Listesine ‘’Beyaz Gergedanlar’’ Eklendi.
→DEFNE GÜNDÜZ,Çekya’da Yapılan Keman Yarışmasında 1.Inci Oldu.
→Kuzey Amerika’nın En Önemli Sinema Etkinliklerinde Olan Boston Film Festivalinde ‘’Türk Sinemasında Mükemmellik’’ Ödülünün Sahibi ERCAN KESAL Oldu.
→Türk Siyasetinin Önemli Isimlerinden ‘’Yeni Türkiye’’ Isimli 2 Aylık Akademik Dergiyi Çıkaran HASAN CELAL GÜZEL Vefat Etti.
→2017 Raporuna Göre; Dünyanın En Mutlu Ülkesi; NORVEÇ.

→Türkiye Diyanet Vakfı ‘’Uluslararası Iyilik Ödülleri’’ Vefa Ödülü Türk Silahlı Kuvvetlerine Verildi.
→ABD Merkez Haber Alma Teşkilatı(CIA) Başkanlığına GİNA HASPEL Getirildi.
→Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Mezunu CANAN DAĞDEVİREN En Yüksek Oy Ile Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyesi Seçildi.
→ ‘’KUDÜS’’ Arap Mirası Daimi Başkenti Olarak Kabul Edildi.
→NİSAN 2018’De Kuzey Ve Güney Kore Liderleri Ilk Defa Bir Araya Geldi.

→2.Dünya Plaj Tekwando Şampiyonasında KÜBRA DAĞLI Dünya Şampiyonu Oldu.
→ ‘’Turizmin Oscarı’’ Olarak Adlandırılan Altın Elma Ödülü DİYARBAKIR’a Verilecek.
→2018’De İngiltere’de Yılın Futbolcusu Ödülüne MUHAMMED SALAH Layık Görüldü.
→Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Tarafından Dile Getirilen Olay ‘’Güneş Motel Olayı’’Dır.Bu Olay Neticesinde 41.Hükümet Düşürülmüştür.Bu Olayla Alakası Olan Partiler AP-CHP’dir.
→Genesis Prize Vakfı’nın Ödülünü İsrail’in Uyguladığı Politikaları Eleştirerek Reddeden Yahudi Asıllı Oyuncu: NATALİE PORTMAN
→Nato 2018 Zirvesi Belçika’da Yapılacak.

→Nisan 2018’De Ülkemize Gelen Dünya Vatandaşlığına Sahip Ilk Ve Tek Robot: SOPHİA
→Mersin Anamur’dan,KKTC’ye Içme Suyu Götürülmesini Sağlayan ‘’Asrın Projesi’’ Olarak Adlandırılan Baraj: ALAKÖPRÜ BARAJI
→Diyanet Işleri Başkanlığı Tarafından Düzenlenen ‘’Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi’’ İstanbul’da Yapıldı.
→2018’De Sakin Şehir-Cittaslow Listesine Bolu-Mudurnu Dahil Oldu.

→Nisan 2018’De Azerbaycan’daki Seçimlerini İlham Aliyev Kazandı.
→Afrin’e Yapılacak Insani Yardımın Daha Kolay Ulaştırılması Için Hatay’da Açılacak Olan Gümrük Kapısının Ismi: ZEYTİN DALI Gümrük Kapısıdır.
→İki Kardeş Ülke Azerbaycan Ve Türkiye’nin Ortaklaşa Gerçekleştirdiği Askeri Tatbikatın Adı TURAZ ŞAHİNİ.
→Şair,Gazeteci,Oyuncu,Çevirmen ÜLKÜ TAMER Hayatını Kaybetti.
→En Büyük Havacılık Organizasyonu Olan EURASİA AİRSHOW Ilk Kez Türkiye’de Yapılacak.(ANTALYA)
→Fizikçi,Evrenci,Bilimci,Astronom STEPHEN HAWKİNG Vefat Etti.
→BETÜL KAÇAR,NASA Genç Araştırmacı Ödülüne Layık Görüldü.

→Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu Mülteci Çocuklara Yönelik Çalışmalarından Dolayı Recep Tayyip Erdoğan ‘’Uluslar Arası Barış Ödülüne’’ Layık Görüldü.
→Türkiye’nin Kadın Arkeologlarından Prof. Dr. MUHİBBE DARGA, Hayatını Kaybetti.
→Artvin’in Hopa Ve Borçka Ilçeleri Arasında CANKURTARAN Tüneli Açıldı.
→OSCAR Ödüllerinde En Iyi Film: The Shape Of Water (Suyun Sesi)

→DENİZ SELİN ÜSTÜNDAĞ Eskrimde Avrupa Şampiyonu Oldu.
→Suudi Arabistan’da Ilk Defa Bir Kadın Bakanlığa Atandı.
→→Nicolas MADURO,Mayıs 2018’De Venezuella Devlet Başkanı Seçildi.
→Elif AYBUKE YILMAZ,Tekwando’da Dünya Şampiyonu Oldu.
→Cannes-2018 En Iyi Film Ödülünü Manbiki Kazoku Kazandı.
→Dünyanın En Önemli Tarihçilerinden Bernard Lewis Hayatını Kaybetti.
→İslam Işbirliği Teşkilatı İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısını İstanbul’da Yaptı.
→Filistin’de Yaşanan Olaylardan Dolayı Ülkemizde 3 Gün Milli Yas Ilan Edildi.

→Mayıs 2018’De NATO Karadeniz’deki En Büyük Tatbikat Olan ‘’Deniz Kalkanı’’ Tatbikatını Gerçekleştirdi.
→Rukiye YILDIRIM, Tekwando’da Avrupa Şampiyonu Oldu.
→Portekiz’de Düzenlenen 2018 Eurovision Yarışmasını İsrail Kazandı.
→Tunus’ta Ilk Defa Bir Kadın Belediye Başkanı Seçildi.
→Vlademir Putin Tekrar Rusya Devlet Başkanı Seçildi. 2019 Kpss

→Fas’ta Düzenlenen Liseler Arası Dünya Şampiyonasında Mehmet ÇELİK Dünya Şampiyonu Oldu.
→2018 Yılı Çalışma Ve Sosyal Güvenliği Bakımından Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı Olarak Ilan Edildi.
→Avrasya Ekonomik Işbirliği Başkanı; Rusya’dır.
→Mayıs 2018’De Taha AKGÜL,Güreş Dalında Dünya Şampiyonu Oldu.
→Mayıs 2018’De Avrupa Güreş Şampiyonasında Kadınlarda Yasemin ADAR Altın Madalyayı Kazandı.
→Sümeyye BOYACI,Sırt Üstü Yüzme Yarışında Dünya Şampiyonu Oldu.
→Türkiye’nin 5.Şehir Hastanesi Kayseri’de Açıldı.
→Avrupa Güreş Şampiyonasında Rıza KAYAALP 8.Kez Avrupa Şampiyonu Oldu.

→Küba’da Yolcu Uçağının Düşmesi Sonucu 100 Kişi Hayatını Kaybetti.
→2020 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’da Gerçekleşecek.
→Türkiye’nin Ilk Yumurta Müzesi Afyon’da Açıldı.
→New York Menkul Kıymetler Borsasına Tarihinde Ilk Defa Kadın Başkan Atandı: Stacey Cunningham.
→Dünya Kupasında Görev Alan Ilk Hakem Olan Doğan BABACAN Hayatını Kaybetti.
→ABD’nin Hawai Eyaletinde Bulunan Kilauea Yanardağı Faaliyete Geçti.

→2018 Yılı CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank Oldu.
→Dünyanın Prestijli Ödülünü ‘‘Marsa Giden Roketler’’ Ile Ilgili Projesiyle Kazanan Kişi: İlayda ŞAMİLGİL
→ ABD Merkez Bankasının Başkanı Jarome Powel Oldu.
→Everest’e Tırmanmayı Başaran Ilk Türk Kadın Dağcı: Gülnur TUMBAT
→Avrupa’da Idam Cezasını Uygulayan Tek Ülke: BELARUS
→Göbeklitepe,UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine Girmiştir.
→Japonya’nın MOMO-2 Adlı Roketi Fırlatıldıktan 6 Saniye Sonra Düşmüştür.

→Seçimlerden Sonra Cumhurbaşkanlığına Bağlı 8 Başkanlık Oluşacak;
1-Genelkurmay Başkanlığı
2-Milli İstihbarat Başkanlığı
3-Savunma Sanayi Başkanlığı
4-Milli Güvenlik Kurulu
5-Diyanet İşleri Başkanlığı
6-Devlet Denetleme Kurulu
7-İletişim Başkanlığı
8-Strateji Ve Bütçe Başkanlığı

→Haziran 2018’De 18.Akdeniz Olimpiyatlarında Milli Halterci →Ayşegül ÇAKIN Şampiyon Oldu.
→Haziran 2018’De Ilk Millet Bahçesi Olacak Yer ANTALYA
→Japonya 2019 Yılını Türkiye Yılı Olarak Ilan Etmiştir.
→Makedonya’nın Başına KUZEY Ifadesi Geldi.
→Okçuluk Dünya Kupasında Altın Madalya Kazanan Sporcumuz: Yeşim BOSTAN

→Hakkında Çıkan Yolsuzluk Haberlerinden Dolayı İspanya Başbakanı Mariano RAJOY Istifa Etti.
→Haziran 2018’De UNESCO Tarafından Koruma Altına Alınan Justinianus Köprüsü Sakarya Ilimizde Bulunmaktadır.
→Guetemala’da Bulunan Fuego Yanardağının Patlaması Sonucu Bir Çok Kişi Hayatını Kaybetti.
→İstanbul’da Düzenlenen 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında Buse TOSUN Altın Madalya Kazandı.
→İlk Defa Uygulanan Video Hakem Uygulaması Fransa-Avustralya Maçında Kullanıldı.
→Haziran 2018’De Açılan Ve Hizmete Giren Sabuncuoğlu Tüneli Ile İzmir-Manisa Arası 15 Dakikaya Inmiştir.

→Rusya Türkiye’ye Bitcoin Ile Buğday Parası Ödedi.
→Türkiye’nin Ilk Metro Ihracatı Tayland’ın Başkenti Bangkok’a Yapıldı.
→ABD Başkanı Trump Ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Singapur’da Görüştü.
→ ‘’Dünyanın Nazar Boncuğu’’ Kabul Edilen Meke Gölü Kurudu.
→Çanakkale Şehitleri Anıtı’nın Mimarı Doğan ERGİNBAŞ Vefat Etti.
→Nisan ÖKSÜZ Roma’da Düzenlenen Yarışmada Piyano Kategorisinde Dünya Birincisi Oldu.
→METE GAZOZ,Temmuz 2018’De OK-YAY Dalında Altın Madalya Kazandı.
→Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin İlk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ilk Resmi Ziyaretini AZERBAYCAN’a Yaptı.

→2018 Yılı Küresel Öğretmen Ödülü’nü ADRİA ZAFİRAKOU Aldı.
→KUDÜS 2018 Yılında ‘’Arap Mirası Daimi Başkenti’’ Ilan Edildi.
→MUHAMMED HAMZA BAKIR Hırvatistan’da Yapılan ‘’Yıldızlar Güreş Şampiyonasında’’ Dünya Şampiyonu Oldu.
→Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı: FUAT OKTAY

→ABD,Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Konseyinden Ayrıldığını Açıkladı.
→JAPONYA,2019 Yılını Türkiye Yılı Olarak Ilan Etti.
→YUNANİSTAN’ın Başkenti Atina Yakınlarında Çıkan Orman Yangınında Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti.
→Rusya’da Düzenlenen Dünya Kupasında FRANSA,Şampiyon Oldu.
→TBMM Başkanı BİNALİ YILDIRIM’a Devlet Şeref Madalyası Verildi.
→2018-2019 Türkiye Futbol Sezonunun Adı LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS Oldu.

→Birleşmiş Millet Eski Genel Sekreteri Kofi ANNAN Hayatını Kaybetti.
→Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonasında İBRAHİM ÇOLAK Gümüş Madalya Kazandı.
→2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası İRLANDA’da Yapıldı.
→2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonasında Sümeyye BOYACI Altın Madalya Kazandı.
→Türkiye’yi OSCAR’da Nuri Bilge Ceylan’ın AHLAT AĞACI Temsil Edecek.
→2018 Yılı Matematik Nobel Ödülü Koçer BİRKAR’a Verildi. 2019 Kpss

→Türkiye Cumhuriyeti Devletinde En Yüksek Dereceli Memur : Cumhurbaşkanı Idari Işler Başkanı
→2018 Türk Oyunları ERZURUM’da Oynanmıştır.
→Prof. Dr. Ali NESİN’e Matematik Alanında Leelavati Ödülü Verildi. 2019 Kpss
→Ramil GULİYEV Avrupa Atletizm Yarışmasında 200 Metre’de Altın Madalya Kazandı.
→NAZAR BONCUĞU,Kültür Ve Turizm Bakanlığının Yaptığı Başvuru Ile Dünya Emoji Listesine Dahil Oldu.
→Remzi AKGÜL,Çek Cumhuriyetinde Düzenlenen Avrupa Muay Thai Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu Oldu.
→Eylül 2018’De Yapılan Toplantıda Euro 2024 ALMANYA’da Yapılacaktır.
→2018 Itibari Ile Trt Genel Müdürü İBRAHİM EREN Olmuştur. 2019 Kpss

→Türkiye’nin En Büyük Konteyner Limanı Asyaport,TEKİRDAĞ’da Açılmıştır.
→Eylül 2018’De Grand Pix 3.Seri Müsabakalarında İREM YAMAN Tekvando Dalında Altın Madalya Kazandı.
→Eylül 2018’De Tunus’ta Yapılan Aerobik Jimnastik Dalında AYŞE BEGÜM ONBAŞI Altın Madalya Kazandı.
→Türkiye’nin Ilk Havacılık Uzay Ve Teknoloji Festivali İSTANBUL’da Yapıldı.
→Eylül 2018’De Resmi Gazete Için Sadece Dijital Ortamda Basılma Kararı Alındı.
→Eylül 2018’De Türkiye/Muğla’nın Ev Sahipliği Yaptığı Dünya Ralli Şampiyonasında Estonyalı Ott Tanak 1.Nci Oldu.
→2018 Eylül Ayında Düzenlenen Emmy Ödüllerinde En Iyi Drama Ödülünü Game Of Thrones Kazandı.
→2018 Eylül Ayında OSMAN YILDIRIM,Güreş Dalında Altın Madalya Kazandı.

→3.Dünya Göçebe Oyunları KIRGIZİSTAN’da Yapıldı. 2019 Kpss
→2018 Eylül Ayında ÖSYM Başkanlığına HALİS AYGÜN Getirildi.
→Eylül 2018’De ‘‘Yasemince’’ Dizisinin Yönetmeni ARAM GÜLYÜZ Hayatını Kaybetti.
→Berlin’de Düzenlenen Paraatletizm Dalında Türkiye’yi Temsil Eden HAMİDE DOĞANGÜN Şampiyon Oldu.

2019 Finansal Planlama Ders Notları İndir

2019 Finansal Planlama Ders Notları İndir,Finansal Planlama Ders Notları İndir,2019 Finansal Planlama Ders Notları ,2019 Finansal Planlama Ders Notları İndir Güncel ,2019 Finansal Planlama Ders Notları Güncel,2019 Güncel Finansal Planlama Ders Notları İndir..

 

Finansal Planlama ders notlarını paylaştığımız bu içeriğimiz de ekonomi ve finansal açıda kendinizi geliştirebilmeniz açısından siz değerli okurlarımıza iyi bir kaynak olan ders notlarını  sunmaktayız.İsterseniz Finansal planlama nedir? Ne işe yarar? www.guncelnot.com ekibi tarafından hazırlanan bu içerikte inceleyelim.

 

 

FİNANSAL PLANLAMA NEDİR?

       Finansal planlama:

 1. İşletmenin finansman yatırım seçeneklerini analiz etme,

 2. Cari kararların gelecekte doğuracağı sonuçları tahminleme,

 3. Seçilecek alternatiflere karar verme,

 4. Finansal planda belirlenen hedeflere göre ulaşılan performansı ölçme aşamalarından oluşan bir süreçtir.

Burada finansal planlamanın yapılma amacının riskin minimize edilmesi olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksine, finansal planlama hangi risklerin yüklenilmeye değer ve hangilerinin de yüklenilmeye değer olmadığını saptamaya yönelik bir süreç olmaktadır.(yükçü)

Finansal planlar çoğu zaman geçmişin (muhasebe ve istatistiklerinden derlenmiş) belirli verilerinden mülhem olan bir takım tahminlere dayanırlar.

FİNANSAL PLANLAMA DERS NOTLARI

Sermaye Yapısı Kararları, Firmaların Faaliyetlerini Sürdürebilmeleri Ve Gelişmeleri Açısından Önemle Üzerinde Durulması Gereken Bir Konudur.

Artık Işletmeler Olayları Kendi Akışına Bırakmak Ve Kısa Vadeli, Günü Kurtarmayı Amaç Edinen Finansal Stratejiler Izlemek Yerine, Uzun Vadeli Hedeflere Odaklanıp, Bu Doğrultuda Geleceği Bu Günden Öngörmeye Ve Faaliyetlerini O Doğrultuda Planlamaya Çalışmaktadırlar. Bilindiği Üzere Finansmanda, Işletmenin Faaliyetleri Için Ihtiyaç Duyduğu Fonların Minimum Maliyetle Optimum Koşullarda Temin Edilmesi Kadar, Bu Fonların En Etkin Ve Rasyonel Şekilde Kullanılması Da ˆnemlidir. Fonların En Rasyonel Şekilde Kullanılmasında Ise, Finansal Eylemlerin Önceden Planlanmasının Rol¸ Yadsınamayacak Kadar Büyüktür. Çünkü¸ Her Şeyden Önce Finansal Planlama, Geleceğin Bu Günden Öngörülmesine Ilişkin Bir Faaliyet Olduğundan, Işletmenin Imkanları Ve Hedefleri Doğrultusunda Faaliyetlerinin Ne Şekilde Oluşacağını, Bu Faaliyetler Için Ne Tutarda Fona Gereksinim Duyulacağını Önceden Tespite Ve Ayrıca Da Gerçekleşen Ile Gerçekleşmesi Beklenenin Karşılaştırılması Yoluyla Bir Denetim Olanağının Doğmasına Imkan Vermektedir. Dolayısıyla Finansal Faaliyetlerin Önceden Planlanması, Fon Kaynaklarının En Karlı Şekilde Nerelerde Kullanılabileceğinin De Önceden Tespit Edilmesi Anlamına Gelmektedir. Ayrıca Finansal Planlama, Işletmenin Hedeflerine Odaklanmasına Ve Tüm Işletme Birimlerinin Aynı Hedefe Koordineli Olarak Ulaşma Yönünde Çabalarına Da Önemli Bir Katkı Sağlamaktadır.

Bu Çalışmada Genel Olarak Işletmeler Için Büyük Önem Taşıdığına Inandığımız Finansal Planlama, Finansal Öngörü Açıklanmıştır.

 1. Planlama: İşletmenin Tümünü Ya Da Herhangi Bir Birimini Ilgilendiren, Gelecekteki Hareket Tarzının Ilkelerini Saptama Süreci Veya Işlerin Rastlantıya Bırakılmayarak Bir Projeye Göre Yürütülmesi, Kararların Işe Girişmeden Önce Alınması Olarak Tanımlanır.
 • Piyasalardaki Hareketliliğin Artması,
 • Üretimde Mümkün Olduğu Kadar Ekonomik Ve Rasyonel Sonuçlar Almak Zorunda Kalınması,
 • Fon Tedarik Etmenin Ve Işletmenin Likidite Durumunu Korumanın Güçleşmesi, Planlı Hareket Etmeyi Kaçınılmaz Kılan Faktörlerdendir.
 1. Finansal Planlama: İşletmeye Giren Ve Çıkan Para Fon Akımlarının Sistematik Bir Biçimde Tahmini Ve Hesaplanması Işlemlerini Kapsar. Bir Üretim Biriminin Planlanan Faaliyetlerinin Belirli Bir Zaman Diliminde Ortaya Çıkmaları Nedeniyle Planlama, Finansal Yönetimin Odak Noktasını Oluşturur

2.1 Finansal Plan Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar:

 • İşletmenin Uzun Dönemli Amaç Ve Hedefleri,
 • İşletmenin Mevcut Finansal Yapısı,
 • Üretilen Mamullerin Özellikleri,
 • Üretilen Ürünlerin Pazarlanabilirliği,
 • İşletmenin Pazarlık Gücü Vb. Içsel Unsurlar.
 • Genel Ekonomik Durum,
 • İşkolundaki Rekabet,
 • Vergi Uygulamaları,
 • Kredi Kaynakları,
 • Bireysel Ve Kurumsal Yatırımcı Davranışları,
 • Talepteki Olası Değişmeler,
 • Satıcıların Durumu Gibi Işletmenin Müdahale Edemeyeceği Dışsal Koşullar.

2.2 Finansal Planlamanın Amacı:    Optimal Likiditedir. Başka Bir Deyişle Işletmenin Yükümlülüklerini Ve Ödevlerini Yerine Getirebilmesi Için Sürekli Olarak Elinin Altında Likit Varlıklar Bulundurması, Yani Likidite Durumunu Koruması Gerekmektedir.

 • İşletme Faaliyetlerinin Yürütülmesi Için Gereken Fonları Sağlamak.
 • Finansman Maliyetini En Aza Indirmek Için En Uygun Koşullarda Fon Sağlamak.
 • İşletmenin Finansal Yapısını Değişen Koşullara Uydurmak.
 • Beklenen Nakit Fazlalıklarını Zamanında Verimli Kılmak, Finansal Açıklara Önceden Çare Aramak Ve Finansal Dengeyi Korumak.

Finansal Planlamanın Amaçları Arasında Yer Almaktadır.

2.3 Finansal Planlamanın Faydaları

 • Geleceğe Yönelik Hedefler, Kantitatif Hale Dönüştürülür.
 • Faaliyetlerin Değerlenmesinde Ve Kontrolünde Kullanılacak Standartların Belirlenmesini Sağlar.
 • Ekonomik Hayatta Karşılaşılabilecek Problemlerin Önceden Görülmesini Mümkün Kılar.
 • İşletmede Çeşitli Bölümler Arasında Koordinasyon Sağlanmasına Yardımcı Olur.
 • İşletme Amaç Ve Stratejilerinin Anlaşılmasında Ve Faaliyetlerin Yürütülmesinde Yol Gösterici Olur.
 • Kaynakların Daha Etkin Kullanılmasını Sağlar.

Planlamadan Istenen Faydaların Sağlanabilmesi Için;

 • Planlamanın Amaç Değil, Bir Araç Olduğu,
 • Planların, Değişen Koşullara Uyum Sağlayabilecek Esnekliğe Sahip Olması,
 • Planlama Sürecine Yalnızca Yöneticilerin Değil, Uygulamacıların Da Katılması,
 • Planlamada Yalnızca Maliyetler Ve Kısa Süreli Karlılık Üzerine Yoğunlaşılmaması, Aynı Zamanda Yeni Iş Alanları Yaratma, Uygun Olmayan Alanlardan Çekilme Gibi Faaliyetlere De Önem Verilmesi Gerektiği Unutulmamalıdır.

 

2.4 Finansal Planlamanın Işlevi: Finansal Planlama Yalnızca Plan Ve Bütçelerin Yapılmasından Ibaret Sayılamaz. Finansal Kontrol Süreci Ile Sapmalar Analiz Edilerek Gerekli Düzeltici Önlemlerin Zamanında Alınması Da Planlamadan Beklenen Yararın Sağlanması Açısından Önemlidir. Bu Sebeple Planlamanın Temel Işlevi, Girişler Ve Çıkışlar Arasında Zamansal Açıdan Uygunluk Sağlayarak Genel Finansal Dengenin Korunmasına Yardımcı Olmaktır. Bu Temel Fonksiyon,

 • Nakit Ve Fon Girişlerinin Işletmenin Üretim Sürecine Uyarlanması,
 • İşletmenin Özel Fonlama Olanaklarına Göre Ödemelerin Zamansal Açıdan Ayarlanması,
 • Eksik-Ya Da Aşırı Finansmandan Kaçınılması.

Şeklinde Incelenebilir.

Bu Işlevleri Yerine Getirirken, Finansal Planlama, Gözlem Döneminde Olası Çevre Koşulları Ve Davranış Biçimlerini Belirleme Ve Yönetim Politikası Ile Planlamada Ön Görülen Hedefleri Uyumlaştırıcı Bir Davranış Biçimini Belirleme Özelliklerine De Sahip Olmalıdır. Öte Yandan Planlama Organizasyonuna Bağlı Olarak Planlama Süreci, Kademeli Bir Yapı Arz Etmektedir.

2.5 Finansal Plan Bölümleri

 • Ana Bütçe (Master Plan), Planlama Çalışmalarının Temelini Oluşturur, Görevi Işletme Taslağını Belirlemektir. Bütün Işletme Operasyonlarını Kapsar.
 • Önlemler Planı, Program Ve Faaliyetlerin Geliştirilmesi Görevini Üstlenir Ve
 • Stratejik(Uzun Süreli) Planlama
 • Operatif(Orta Süreli) Planlama
 • Taktik(Kısa Süreli) Planlama Gibi Bölümlere Ayrılır.

 

2.6 Finansal Planlama İlkeleri

Finansal Planlar, Genel Kabul Görmüş Planlama Ilkelerine Uygun Olarak Hazırlanmalı En Azından Bütünlüğü, Saydamlığı, Kesinliği, Dönemselliği Ve Uzmanlığı Ortaya Koyan Ekonomik Bir Plan Niteliğinde Olmalıdır. Devlet Bütçesinin Hazırlanmasında Da Kullanılan Bilen Söz Konusu Kurallar Aşağıda Kısaca Özetlenmektedir.

2.6.1 Bütünlük İlkesi, Bütçe Hazırlanmasında Işletmede Ödeme Ve Tahsilatlara Yol Açan Tüm Olayların Dikkate Alınmasıyla Ilgili Bir Ilkedir.

2.6.2 Birlik İlkesi, Tüm Sorumluluk Merkezleri Ya Da Kâr Merkezleri Için Birer Bütçe Hazırlanır. Bu Bütçelerin Bir Ana Bütçede Birleştirilmeleri Gerekir. Böylece Işletmenin Finansal Dengesi Bir Bütün Olarak Güvenceye Alınmalı Ya Da Gözetilmelidir.

2.6.3 Merkezcilik İlkesi, Krediler Dahil Tüm Girişler, Harcamaları Karşılamada Kullanılır. Böylece Işletmenin Finansal Dengesi Bir Bütün Olarak Güvenceye Alınmalı Ve Bu Denge Orta Ve Uzun Dönemde Sürekli Korunmalıdır.

2.6.4 Şeffaflık Ilkesi, Bütçeler Ilgilenenlerin Gerekli Bilgileri Kolaylıkla Alabilecekleri Nitelikte Hazırlanmalıdır. Bu Ilkeye Göre Bütçeler Işletme Çalışanlarını Belirlenen Hedeflere Ulaşılması Için Motive Etmelidir.

2.6.5 Kesinlik İlkesi, Planlanan Faaliyetler Ve Gelecekteki Nakit Giriş Ve Çıkışları Gerçekçi Varsayımlara Dayanmalıdır. Bu Ilke Hatalı Kararlardan Kaçınmaya Olanak Sağlar. Bununla Aynı Zamanda Kontrol Da Kolaylaşır.

2.6.6 Uzmanlaşma İlkesi, Bu Ilke Ödeme Ve Tahsilatların Türlerine Ve Kaynaklarına Göre Kesin Bir Biçimde Belirlenmesini Özendirir. Bununla Hangi Finansal Araçların Hangi Sorumluluk Ya Da Kâr Merkezlerine Aktığı Ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı Belirlenebilmelidir.

2.6.7 Dönemsellik İlkesi, Bütçeler Periyodik Olarak Düzenlenmelidir. Dönemsellik, Çeşitli Bölümlerin Bütçelerine Göre Değişmektedir. İhtiyaca Göre Günlük, Haftalık, Aylık Üç Aylık, Altı Aylık Yıllık Ya Da Birkaç Yıllık Bütçeler Hazırlanabilir.

2.6.8 Maddi Önem Ve İktisadilik İlkesi, Bütünlük, Kesinlik Ve Uzmanlaşma Ilkesinin Sınırsız Uygulanması, Bütçelerin Kesinlik Ve Güvenirliğini Artırırken Maliyetleri De Arttırmaktadır. Bu Nedenle Maliyet Ve Yararların Bütünlük Ve Kesinlik Ilkelerine Uygun Bir Biçimde Dengelenmesi Gerekir

 • Finansal Plan Türleri

 2.7.1 Olağan Finansal Planlar: İşletme Faaliyetleri Ile Ilgili Olarak, Gerek Miktar Gerekse Zaman Bakımından Birbirini Karşılaması Gereken Bütün Gelir Ve Giderleri Kapsar. İşletmelerin Olağan Faaliyetlerini Sürdürebilmek Için Yaptıkları Finansal Planlardır. Nakit Bütçesi Ve Proforma Tablolar Normal Finansal Tablolardır. İşletme Faaliyetleri Süresince Sık Sık Hazırlanan Planlardır.

Birbirini Tamamlayan Üç Ayrı Plandan Oluşur:

 • Nakit Planı
 • Kredi Planı
 • Ödeme Araçları Planı

 

2.7.2 Olağanüstü Finansal Planlar: Yatırımlar Için Gerekli Olan Fonların Sağlanmasında Bu Fonlarla Ilgili Ayrıntılı Bilgileri Gösterir. İşletme Yaşamı Süresince Bir Ya Da Birkaç Kez Hazırlanan Finansal Planlardır. Yatırım Planları Ve Fizibilite Etüdleri, Kısaca Sermaye Bütçeleri Bu Sınıfta Yer Alan Finansal Planlardır.

2.7.3 Özel Finansal Planlar: İşletmelerin Kurulmaları, Genişletilmeleri, Birleşmeleri, Sağlamlaştırmaları Ve Tasfiye Edilmeleri Durumunda Yapılan Planlardır.

2.8 Finansal Planlama Süreci: Finansal Planlama Açık Bir Biçimde Sınıflandırmaya Tabi Tutulur. Genellikle Her Finansal Plan, Akılcı Bir Seçim Yapabilmek Için En Az Iki Olmak Üzere, Birçok Seçenek Arasında Karar Verme Işlemini Kapsar. Ancak Bu Şekilde Bir Karar Verebilme, Sonucun Açık Bir Şekilde Belirlenip Ortaya Konulmasıyla Gerçekleşecektir. Buna Göre Finansal Planlamada Atılacak Ilk Adım, Tüm Işletme Faaliyetlerinin Gerçekleşmesiyle Ortaya Çıkacak Olan Gelir Ve Giderlerin Önceden Kestirilmesi, Yani Finansal Tahmin Ya Da Öngörü Ile Başlar. Finansal Planlamanın Ikinci Adımı Olarak; Finansal Yönden Alternatif Olan Planın Uygulanması Gelir. Bunun Için Finansal Tahminlerle Ortaya Konan Sorunun Çözümlenebilmesi Için, Söz Konusu Seçim Olanaklarının Saptanması Gereklidir. Çeşitli Seçim Olanaklarının Analizinden Sonra, Optimal Seçenekler Belirlenecektir. Finansal Planlamanın Üçüncü Ve Son Adımı; Optimal Seçeneklerin Saptanmasından Sonra, Zorunlu Olarak Karşılaşılan Bir Şey Vardır Ki, O Da Karar Verme Sürecidir. Karar, Akılcı Bir Kimse Gibi Davranmanın Sonucu Olarak, Ancak Optimum Olarak Nitelendirilebilen Olanak Ve Olasılıklar Için Verilebilen Bir Düşünce Tarzıdır. Sonuç Olarak; Finansal Planlama Süreci, Kısa Vadeli Ve Uzun Vadeli Nakit Ihtiyaçlarının Tahmininden Oluşmaktadır.

Finansal Yönetici Planları Ve Burada Kullanılan Araç Ve Yöntemleri Sürekli Kontrol Ederek, Planların Firma Hedefleriyle Tutarlı Olup Olmadığını Belirler. Böylece Tahminleri, Planlama Sürecinin En Önemli Bölümünü Oluşturur. Finansal Yönetici Tahminleri Sorunları Önceden Sezinlemek Ve Bunlara Karşı Önlem Alarak En Aza Indirmek Veya Ortadan Kaldırmak Için Kullanır. Tahminler, Reklam Kampanyaları Uygulanarak Satışların Artırılması Veya Üretim Kapasitesinin Yükseltilmesi Ya Da Üretim Maliyetlerinin Azaltılması Için Makine, Teçhizat Satın Alınması Şeklindeki Stratejilerin Planlanmasını Sağlar. Bu Kararları Uygulamadan Önce Çok Iyi Düşünülmesi Ve Planlanması Gerekir. Yönetim, Geleceğe Yönelik Eylem Planlarını Belirler. Söz Konusu Planlar Yazılı Finansal Bütçelere Dönüştürülür.

İşletme Bütçeleri Gelecekteki Dönemler Boyunca Firma Finansal Değişkenlerinin Beklenen Değerlerini Gösteren Formel Tablolardır. Bütçeler, Yönetimin Geleceğe Yönelik Planlarını Detaylı Olarak Gösterirler.

Uygulamada Finansal Planların Hazırlanmasında, Yöneticilerin Tecrübesini Dikkate Alan “Top-Down” Ve Uzmanlaşmaya Önem Veren “Bottom-Up” Yaklaşımlarından Hareket Edilir.

               Şekil A.  Bütçenin Yönlendirici Ve Koordinasyon Özelliği (Top-Down)

2.9 Bütçelenmiş Mali Tablolar

 • Nakit Bütçesi
 • Proforma Bilanço
 • Proforma Gelir Tablosu
 • Proforma Fon Akım Tablosu

 

Uzun Vadeli Finansal Planlamalarda, Proforma Bilanço Ve Gelir Tablosu Kullanılır. Kısa Vadeli Finansal Planlamalarda, Nakit Bütçesi Kullanılır.

2.9.1 Nakit Bütçesi

 • Nakit Bütçeleri, Işletmelerin Nakit Giriş Ve Çıkışlarının Miktar Ve Zaman Bakımından Uyumlaştırılmasını Sağlayan Kısa Vadeli Planlardır.
 • Nakit Bütçeleri, Günlük,   Haftalık, Aylık, Üç Ya Da Altı Aylık Dönemler Için Hazırlanabilir.

2.9.1.2 Neden Nakit Bütçesi Düzenlenir?

 • İşletmelerin Nakit Ihtiyaçlarını Zamanında Belirlemek
 • Nakit Fazlalıklarını Önceden Belirlemek Ve Kısa Süreli Yatırımlara Yönlendirmek (Repo, Hazine Bonosu, Hisse Senedi Ve Tahvil Alımı Vb.)
 • Elde Yeterli Nakit Bulundurarak, Nakit Iskontolarından Faydalanmak
 • Borçların, Tahvillerin Vadesinde, Herhangi Bir Gecikme Olmaksızın Ödenmesinin Sağlanmak
 • Hammadde Fiyatlarında Meydana Gelebilecek Dalgalanmalardan Korunarak, Üretimde Istikrarı Sağlanmak

2.9.1.3 Nakit Bütçesi Düzenleme Aşamaları

 1. Bütçenin Kapsayacağı Süre Belirlenir.
 2. Nakit Girişleri Tahmin Edilir.
 3. Nakit Çıkışları Tahmin Edilir.
 4. Net Nakit Akışı Sağlanır Ve Nakit Dengesi Kurulur.

Örnek 1: Gönenç Halıcılık A.Ş. Halı Ve Kilim Üretimi Ile Uğraşmaktadır. Şirket Yönetimi Maliyetleri Düşürmek Ve Kalitede Üstünlük Sağlamak Amacıyla 26.000 TL’ Ye Bir Makine Satın Almayı Düşünmektedir. Satışların 2010 Yılında Aylar Itibariyle Tahmini Şöyle Yapılmıştır:

Ocak 26.000 TL

Şubat 33.000 TL

Mart 41.000 TL

Nisan 55.000 TL

Mayıs 68.000 TL

Haziran 72.000 TL

Temmuz 28.000 TL

Ağustos 19.000 TL

Eylül 3.000 TL

Ekim 2.000 TL

Kasım 7.000 TL

Aralık 1.000 TL

 

AKTİF             Gönenç Halıcılık A.Ş. 2009 Yılı Sonu Bilançosu (TL)                               PASİF

Hazır Değer                 1.000                  KVB                              2.000

Alacaklar                     6.000                  Ödenecek Vergiler        3.000

Stoklar                        24.000                 Banka Kredileri             9.000

Dön. Var. Top.           31.000                 Cari Pasif Top.              14.000

Duran Varlıklar          25.000                 UVB (%10 Faiz)            12.000

Öz Sermaye                   30.000

TOPLAM AKTİF        56.000              TOPLAM PASİF          56.000

 

İşletme Hakkında Aşağıdaki Nakit Konuları Bilinmektedir (TL):

 1. Alacaklar 60 Gün Içinde Tahsil Edilecektir. Buna Karşılık Borçlar, 30 Gün Içinde Ödenecektir. Geçmiş Dönem Alacakları Ise Şubat Ayında Tahsil Edilecektir.
 2. Bankalara Olan Borcun, 5.000 TL’si Ocak 2010’Da, Geri Kalan Kısmı Da Şubat Ayında Ödenecektir.
 3. Hammadde Alışları Satışların %40’Nı, Işçilik Ücretleri %20’Sini Oluşturmaktadır. Yönetim Ve Satış Giderleri Ise Aylık 1.000 TL Olarak Belirlenmiştir.
 4. Geçen Yılın Borcu, Ocak Ayı Içinde, Vergi Borçları Da 3 Eşit Taksit Halinde Ödenecektir (Ocak-Temmuz- Ekim).
 5. Uzun Vadeli Kredi Faizi Her Yıl Düzenli Olarak Ocak Ayında %10 Faiz Oranı Üzerinden Ödenecektir.
 6. Şirket Yönetimi, Satın Almayı Düşündüğü Yeni Makine Bedelinin Yarısını Ocak Ayında, Geri Kalanını Da Eylül Ayında Ödeyecektir.
 7. 1000 TL Minimum Nakit Dengesi Olarak Ayrılacaktır. Şirket Müdürünün, 2006 Yılında 3000 TL’lik Iştiraki Vardır.
 8. İşletmenin Daha Etkin Ve Likit Çalışabilmesi Için Nakit Durumu Yeterli Görülmediğinden İş Bankası İzmir Şubesinden, 2010 Yılı Sonunda Ödemek Üzere 45.000 TL’lik Kredi Talep Edilmektedir.

Aşağıdaki Verilerden Yararlanarak X Işletmesinin 2010 Yılı Ilk Altı Aylık Dönemi Için Nakit Bütçesini Düzenleyelim.

 1. X Işletmesinin 2010 Yılı Toplam Satışlarının 600.000 TL Olacağı Tahmin Edilmiştir.
 2. Satışlar Aylara Göre Eşit Dağılım Göstermektedir.
 3. Aylık Satışların Tamamı Peşin Olarak Yapılmaktadır.

4.Geçmiş Dönem Alacakları 10.000 TL’dir Ve Şubat Ayında Tahsil Edilecektir.

 1. Nisan Ayında 20.000 TL Temettü Geliri, Her Ay 15.000 TL Kira Geliri, Mayıs Ayında Ise 10.000 TL Sabit Değer Satış Geliri Sağlanacaktır.
 2. Her Ay Aylık Satışların %40’I Tutarında Hammadde Peşin Satın Alınacaktır.
 3. Nisan Ayında Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Bir Makinenin 50.000 TL’ye Yenisinin Satın Alınması Planlanmıştır.
 4. Geçmiş Dönem Borçları 25.000 TL’dir Ve Ocak Ayında Ödenecektir.
 5. İşletme Her Ay Yönetim Ve Satış Giderleri Için Ortalama 20.000 TL Harcayacaktır.
 6. İşletme Bir Bankadan 90.000 TL Kredi Talep Etmiştir. Nakit Bütçesini Düzenleyerek, Bu Kredi Talebinin Uygun Olup Olmadığını Ve Alınacak Kredinin Altı Ay Sonunda Geri Ödenip Ödenemeyeceğini Belirtiniz.

 

Örnek 2 : Aşağıdaki Verilerden Yararlanarak X Işletmesinin 2010 Yılının Nisan, Mayıs, Haziran Aylarına Ait Üç Aylık Dönemi Için Nakit Bütçesini Düzenleyiniz.

 • Şirketin Şubat Ve Mart Aylarında Gerçekleşen Ve Gelecek Üç Ay Için Planlanan Satışları Aşağıdaki Gibidir: Şubat 180.000 TL, Mart 220.000 TL, Nisan 160.000 TL Mayıs 240.000 TL, Haziran 200.000 TL
 • Şirket Satışlarının %20’Sini Peşin Yapmakta, %50’Sini 1 Ay, %30’Unu Da 2 Ay Sonra Tahsil Etmektedir.
 • Şirketin Her Ay 16.000 TL’lik Diğer Gelirleri Vardır.
 • Şirketin Şubat Ve Mart Aylarında Gerçekleşen Ve Gelecek Üç Ay Için Planlanan Hammadde Alışları Şöyledir: Şubat 000 TL, Mart 160.000 TL, Nisan 200.000 TL, Mayıs 220.000 TL Haziran 180.000 TL
 • Hammadde Alışlarının %40’I Peşin, %10’U 1 Ay, %50’Si De 2 Ay Sonra Ödenmektedir.
 • Her Aya Ait Ücretler, Bir Ay Önceki Satışların %10’U Kadardır.
 • Her Ay 4.000 TL Kira Ödenmektedir.
 • Mayıs Ayında 6.000 TL Kar Payı Ödenecektir.
 • Nisan Ayında 10.000 TL Vergi Ödenecektir.
 • Haziran Ayında 15.000 TL’lik Borç Faizi Ödenecektir.
 • Haziran Ayında 12.000 TL’lik Büro Malzemesinin Peşin Olarak Satın Alınması Planlanmıştır.

 

2.9.2 Proforma Bilanço

 • Proforma Bilanço, Gelecekte Belirli Bir Tarihte Işletmenin Olası Varlık, Borç Ve Öz Sermaye Durumunu Tasnifli Halde Gösteren Tablodur.
 • Proforma Bilanço, Işletme Amaçları Doğrultusunda Alınan Kararların, Yapılan Planların, Işletmenin Aktif Ve Pasif Yapısını Nasıl Etkileyeceğini Tahmin Etmeye Yarayan Finansal Tablodur.

2.9.2.1 Proforma Bilanço Hazırlama Aşamaları

 1. Satışlara Bağlı Olarak Değişen Her Bilanço Kalemine Yapılacak Yatırım Tutarı Belirlenir.

Satışlardan Etkilenen Bilanço Kalemleri: Kasa, Banka, Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Ticari Borçlar, Ödenecek Giderler, Ödenecek Borçlar, Ödenecek Vergiler, Ödenecek Primler

Satışlardan Etkilenmeyen Bilanço Kalemleri: İştirakler, Uzun Vadeli Banka Kredileri,     Uzun Vadeli Diğer Borçlar, Tahviller, İpotekli Borç Senetleri, Ödenmiş Sermaye, Pay Senetleri

 1. Kendiliğinden Oluşacak Fon Kaynakları Belirlenir.
 2. Öz Sermaye Tutarı Belirlenir.
 3. Aktif Ve Pasif Tutarlar Dengelenir.

2.9.3 Proforma Gelir Tablosu

 • Proforma Gelir Tablosu; Işletmenin Tahmin Edilen Hesap Döneminde Elde Edeceği Gelirler Ile Yapması Beklenen Giderleri Tasnifli Bir Şekilde Gösteren Ve Söz Konusu Dönem Faaliyetlerinin Sonucunu Kar Ya Da Zarar Olarak Özetleyen Tablodur.
 • Proforma Gelir Tablosu; Işletmenin Gelecek Döneme Ilişkin Gelir Ve Giderlerinin Tahmin Edilmesinde Kullanılmaktadır.

Proforma Gelir Tablosu Düzenlenirken;

 • İlk Önce, Satış Tahmini Yapılır.
 • Satış Tahminlerinden Yararlanarak, Üretilen Malın Maliyeti Tahmin Edilir. Genellikle, Geçmiş Yıllara Ait Satılan Malın Maliyetinin Satışlara Oranı Ile Satılan Malın Maliyeti Tahmin Edilir.
 • Satışlarla Ilgili Giderler Ve Yönetim Giderleri Tahmin Edilir.
 • Gelir Ve Giderler Arasındaki Fark, O Dönemin Kar/Zararını Oluşturur.

2.9.4 Proforma Fon Akım Tablosu

 • Proforma Fon Akım Tablosu, Işletmenin Gelecek Hesap Dönemlerinde Sağlayacağı Tahmin Edilen Kaynaklarla Bunların Olası Kullanım Yerlerini Gösteren Bir Tablodur.
 • Proforma Fon Akım Tablosu, Proforma Bilanço Ve Gelir Tablosundan Faydalanılarak Düzenlenebilir.
 • İşletmenin Gelecek Dönemde Sağlayabileceği Kaynakları,
 • İşletmenin, Planın Kapsadığı Dönem Içindeki Fon Gereksinmesini,
 • İşletmenin Yarattığı Kaynakların Gereksinimleri Karşılayıp Karşılamayacağını, Yeterli Değil Ise, Farkın Hangi Kaynaklardan Karşılanabileceğini Ortaya Koymaktadır

2.10 Proforma Tabloların Hazırlanmasında Karşılaşılan Güçlükler

 • Para Ve Sermaye Piyasalarındaki Istikrarsızlıkların Planlamayı Zorlaştırması
 • Enflasyon
 • Değişen Hükümet Politikaları (İşletmelerin Satış Hacmini Etkiler)
 • Satış Tahminlerinde Gerçekçi Varsayımlar Kullanılmaması (Aşırı Iyimser-Aşırı Kötümser)
 • Yöneticilerin Ve Ortakların, Tabloların Gerekliliğine Inanmamaları Veya Gerekli Bilgi Ve Tecrübeye Sahip Olmamaları

 

2.11 Finansal Planda Gelir Olarak Gösterilen Kalemler:

 • Üretilen Ya Da Ticari Mallardan Sağlanan Satış Gelirleri.
 • Maddi Duran Varlıklar: Arsa, Bina, Demirbaş, Makine Tesisler Ve Büroların Satışından Sağlanan Gelirler.
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Patent, Lisans, Marka Hakkı, Franchising, Know-How’dan Sağlanan Satış Gelirleri
 • Finansal Yatırımlar: Iştirak Paylarından Ve Menkul Kıymet Satışından Sağlanan Gelirler.
 • Öz Sermaye: Öz Sermaye Akımından Sağlanan Gelirler.
 • Borçlar: Dış Kaynak Bulunarak Sağlanan Gelirler.
 • Faiz, Komisyon Ve Karlar: Finanslama Işlemlerinden, Iştiraklerden, Taşınır Değerlerden Ve Kredilerden Sağlanan Gelirler.
 • Diğer: Yukarıda Yer Almayan Diğer Gelir Kaynakları, Sözgelimi Hurda Satışından Ve Kredilerden Sağlanan Gelirler V.B

 

2.12 Finansal Planda Gider Olarak Gösterilen Kalemler

Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Patent, Lisans, Marka Hakkı, Franchising Ve Benzeri Değerlerin Edinilmesi Için Yapılan Harcamalar.

 • Finansal Yatırımlar: Iştirakler, Peşin Ödenen Giderler, Depozito Ve Teminatlar Için Yapılan Harcamalar.
 • Madde Giderleri: Hammadde, Yardımcı Madde, Işletme Malzemesi, Yedek Parça Ve Mal Satın Alınması Için Yapılan Harcamalar.
 • Personel Giderleri: Ücretler, Maaşlar, Sosyal Ödemeler Ve Diğer Giderler.
 • Vergi, Resim Ve Harçlar: Gelirler Üzerinden Ödenen Vergiler Ile Resim Ve Harçlar.
 • Öz Sermaye: Öz Sermaye Unsurlarının Ödenim Giderleri
 • Dış Kaynak: Dış Kaynak Faiz Ve Ana Para Taksit Ödemeleri
 • Faiz,Komisyon,Kar: Finanslama Giderleri, Kar Dağıtımı
 • Diğer: Yukarıdaki Gider Kalemleri Arasında Yer Almayan Diğer Giderler, Sözgelimi Sigorta, Araştırma-Geliştirme, Dağıtım Ve Kira Giderleri Gibi.

 

2.13 Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri

 

Finansal Planlama Için Gelecekteki Tahsilat Ve Ödemeler Bilançoda Değişikliğe Yol Açan Kalemler, Satışlar Ve Başarıyı Etkileyen Diğer Unsurların Tahmin Edilmesi Gerekir. Bütçelerde Yer Alan Gelecekteki Değer, Geçmişteki Ve Şimdiki Değerlerden Türetilir.

Planlanmada Öngörülen Kar Ya Da Bilanço Kalemleri, Hedef Büyüklüklerle Bağdaşmıyorsa, Bir Sonraki Planlamada Dikkate Almak Üzere Planlama Faaliyetlerine Ilişkin Alternatif Öneriler Getirilir. İşletme Faaliyetleri Ile Planlama Süreci Arasındaki Karşılıklı Bağımlılık Nedeniyle, Planlama Süreci; Likidite, Kar Ve Bilançonun Yapısında Yeni Oluşumlara Yol Açar.

Finansal Planın Enflasyonist Ortamda Ancak Kısa Süreli Bir Planlama Döneminde Yeterli Derecede Güvenilir Bilgiler Verebileceği Belirtilmelidir. Özellikle Bir Yılı Aşan Tahminlerin Gerçekleşme Olasılığı Azalmaktadır. Bu Yüzden Bu Tür Planların Her Yıl Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerekmektedir. Aşağıda Finansal Planın Tahmininde Kullanılan Yöntemler Tanıtılacaktır.

2.13.1 Satışların Yüzdesi Yöntemi

Satışların Yüzdesi Yöntemi, Satışlar Ile Bilanço Kalemleri Arasındaki Ilişkiden Hareket Eder. İlk Adım, Satışlarla Doğrudan Ilişkili Olarak Değişim Gösteren Bilanço Kalemlerini Belirlemektir. İkinci Adımsa, Işletmenin Geçmiş Yıl Bilançolarının Incelenerek, Satışlarla Bilanço Kalemleri Arasındaki Ilişkinin Yüzde Olarak Saptanmasıdır.Satış Yüzdesi Yönteminde, Satış Hacmindeki Değişikliklerin Etkisi Altında Olan Kalemlerin Satışlarla Ilişkileri Yüzde Cinsinden Ifade Edilmektedir.Aktif Kalemlere Ait Yüzdeler Toplamı Ile, Pasif Kalemlere Ait Yüzdeler Toplamı Arasındaki Fark, Tahmini Satış Artışı Ile Çapılarak Bilanço Kalemleri Tek Tek Belirlenmektedir. Aktif Kalemlerin Yüzdeler Toplamı Ile Pasif Kalemlerin Yüzdeler Toplamı Arasındaki Fark, Tahmini Satış Artışı  (Geçmiş Yıl Satışı – Gelecek Yıl Tahmini) Ile Çarpılarak Fon Açığı/Fazlalığı Bulunur.Kısa Vadeli Finansman Ihtiyacının Belirlenmesinde Olumlu Sonuçlar Verirken, Uzun Vadede Güvenilirliği Azalabilmektedir.

Satışların Yüzdesi Yöntemini Daha Iyi Açıklamak Amacıyla Örnek A Işletmesinin

2001 Yılına Ilişkin Özet Bilanço Ve Gelir Tablosunun Aşağıdaki Gibi Olduğunu Varsayalım.

AKTİF                  A İşletmesi 31 Aralık 2001 Tarihli Bilançosu (000)               PASİF

 

Dönen Varlıklar 22.000.000                   K.V.Y.K                          6.000.000

Kasa-Banka 2.000.000                           U.V.Y.K.                         6.000.000

Alacaklar 4.000.000                               Öz Kaynaklar                 18.000.000

Stoklar 16.000.000                                  Sermaye                          16.000.000

Duran Varlıklar 8.000.000                       Dağtlm.Kar                       2.000.000

Aktif Toplamı     30.000.000                               Pasif Toplamı    30.000.000

 

A İşletmesi 31 Aralık 2001 Tarihli Gelir Tablosu (000)

Satışlar 50.000.000

Satışların Maliyeti 40.500.000

Brüt Kar 9.500.000

Faaliyet Giderleri 5.000.000

Faaliyet Karı 4.500.000

Diğer Giderler 2.000.000

Net Kar 2.500.000

Kar Payı Ödemeleri 500.000

Dağıtılmayan Kar 2.000.000

İşletmenin 2001 Yılı Satışları 50 Milyar TL Iken, 2002 Yılında %25 Artarak 62.5 Milyar TL Ye Çıkması Hedeflenmektedir. Bu Işletmenin Satışlarının 62.5 Milyar TL’ye Yükselmesi Durumunda, Işletmenin Bu Satış Rakamına Ulaşabilmesi Için Faaliyet Hacmini Artırması Gerekecektir. İşletmenin Faaliyetlerini Arttırması Önceki Deneyimlerine Göre Işletmeni Varlıklarını Ve Borçlarını Aşağıdaki Gibi Etkilemektedir. Bilançoda Görülen Kasa Ve Bankalar, Alacaklar, Stoklar Ve Duran Varlıklar Ancak Mevcut Satış Hacmini Karşılayabilecek Düzeydedir. İşletmenin Satışlarına Bağlı Olarak Bu Varlıkların, Satışlardaki Artış Oranında Artması Gerekmektedir. Bilançonun Pasifinde Yer Alan Finansman Kaynakları Ancak Işletmenin Şimdiki Satış Düzeyindeki Varlıkları Finanse Etmek Için Yeterli Düzeydedir. Satışlar Arttığında Buna Bağlı Olarak Varlıklar Da Artacağından Artan Varlıkları Finanse Etmek Için Ek Fona Ihtiyaç Duyulacaktır. Buna Göre Işletmenin 2002 Yılına Ait Bilanço Kalemlerinin Alacağı Şekli Gösteren Proforma Bilançosu Ve Ek Fon Ihtiyacı Şu Şekilde Ortaya Çıkacaktır.

Her Bir Varlık Kalemi Işletmenin Mevcut Satışlarını Karşılar Düzeyde Olduğuna Göre % 25 Oranında Artan Satış Hacmine Paralel Olarak Varlık Kalemlerinin De Artırılması Gerekmektedir.

Kasa Ve Bankalar = 2.000.000 X 1,25 = 2.500.000

Alacaklar = 4.000.000 X 1,25 = 5.000.000

Stoklar = 16.000.000 X 1,25 = 20.000.000

Duran Varlıklar = 8.000.000 X 1,25 = 10.000.000

K.V. Yabancı Kaynaklar = 6.000.000 X 1,25 = 7.500.000

U.V. Yabancı Kaynaklar = 6.000.000 X 1,25 = 7.500.000

Dağıtılmayan Kar = 2.000.000 X 1,25 = 2.500.000

AKTİF A İşletmesi 31 Aralık 2002 Tarihli Proforma Bilançosu(000)         PASİF

Dönen Varlıklar 27.500.000              K.V.Y.K                                  7.500.000

U.V.Y.K                                  7.500.000

ÖzKaynaklar                        18.500.000

Sermaye                                 16.000.000

Dağıtlm Kar                            2.500.000

Duran Varlıklar 10.000.000               Ek Fon İhtiyacı                        4.000.000

Aktif Toplamı 37.500.000                          Pasif Toplamı 37.500.000

Görüldüğü Gibi Işletme 2002 Yılında Hedeflediği Satış Rakamına Ulaşabilmesi Için 4 Milyar TL Tutarında Ek Fona Ihtiyaç Duyacaktır.

Eğer Amaç Bilanço Kalemlerinin Alacağı Şekilden Ziyade Sadece Ne Kadar Ek Fona Ihtiyaç Duyulacağını Bulmak Ise Basit Bir Formül Yardımıyla Da Ek Fon Ihtiyacı Bulunabilir. İşletmelerin Gereksinim Duyduğu Toplam Ve Ek Fon Gereksinimleri Aşağıdaki Formüllerle Hesaplanmaktadır.

Toplam Fon İhtiyacı = Varlıklardaki Artış – K.V. Yab. Kaynaklardaki Artış

Toplam Fon İhtiyacı=V/S*(∆S) – DB/S*(∆S)

 

 

İşletmenin Ihtiyaç Duyduğu Fon Ihtiyacının Bir Kısmı Iç Kaynaklardan Karşılanmaktadır. İç Kaynaklardan Sağlanan Fonun Toplam Fon Tutarından Düşülmesi Sonucunda Ek Fon İhtiyacı Bulunmaktadır. Buna Göre;

İç Kaynaklardan Sağlanan Fonlar = Gelirdeki Artış – Kar Payı Ödemeleri

İç Kaynaklardan Sağlanan Fonlar =                     GA – D

Ek Fon İhtiyacı = Toplam Fon İhtiyacı – İç Kaynaklardan Sağlanan Fonlar

Ek Fon İhtiyacı =  (V/S*(∆S) – DB/S*(∆S))- (GA- D)

 

 

Ek Fon İhtiyacı = (30.000/50.000*(12.500) -6.000/50.000*(12.500)) – (2.500 -500)

= 7.500 – 1.500  (2.000)

= 6.000 – 2.000

= 4.000.000.000 TL

Satışların Yüzdesi Yöntemine Göre Proforma Bilanço Düzenleme Ve Fon Ihtiyacını Tespit Etmenin Diğer Bir Yolu Da, Her Bir Mali Tablo Kaleminin Geçmiş Yıllarda Satışlara Olan Oranının Gelecek Yıl Satış Tutarıyla Yine Aynı Oranda Olacağı Varsayımına Göre Ilgili Kalemlerin Belirlendiği Yöntemdir. Bir Önceki Örneğimizde Olduğu Gibi Stok Kalemi Tutarı 16 Milyar TL, Satış Tutarı Ise 50 Milyar TL Olursa, Bu Durumda Stokların Satışlar Içindeki Oranı % 32dir, Bu Oranın Gelecek Yılda Aynı Olacağı Varsayımına Göre Satış Rakamının 62.5 Milyara Yükselmesi Durumunda Stokların Yeni Tutarı, 62.5 Milyarın % 32ísi, 20 Milyar TL Şeklinde Bulunacaktır.

Ek Fon Ihtiyacının Bulunmasından Sonra Gerekli Olacak Tutarın Yabancı Kaynaklardan Mı Yoksa Öz Kaynaklardan Mı Sağlanacağı Işletmenin Finansman Politikası Ve Mali Yapısı Ile Ilgilidir. Satışların Yüzdesi Yöntemi, Finansal Planlama Için Yararlı Bir Yaklaşımdır. Ancak Gerçek Hayatta Birçok Değişken Satışlarla Orantılı Olmayabilecektir.

 

2.13.2 Rasyo (Oran) Yöntemi

Rasyolar, Firmaların Özellikle Finansman Departmanlarında Finansal Kararları Almada Sıkça Başvurdukları Araçlardan Biridir. Genel Ve Spesifik Birtakım Rasyolar Sadece Finans Bölümü Için Değil, Işletmenin Diğer Departmanları Için Ve Ayrıca Borç Verenler Gibi Birtakım Değişik Kuruluşlar Içinde Önem Arz Etmektedir. Finansal Rasyolar, Gelir Tablosu Ve Bilanço Kalemlerine Göre Firmanın Mali Yapısını Oransal Olarak Ortaya Koymakta Ve Böylelikle Mukayese Imkanı Tanımaktadırlar. Ayrıca Finansal Öngörü Ve Planlama Aracı Olarak Da Rasyolardan Yararlanılmaktadır. Firmanın Faaliyet Kolundaki Tipik Rasyolardan, Benzer Firmaların Rasyolarından Veya Öteden Beri Faaliyetini Sürdüren Işletmelerde Ise Geçmiş Yıl Rasyolarından Yararlanılarak Proforma Bilanço Düzenlemek Mümkündür. Rasyo Yöntemiyle Proforma Bilançoların Hazırlanması, Özellikle Yeni Kurulmuş Işletmeler Için Daha Sık Kullanılan Bir Yöntemdir. Başka Bir Ifadeyle Yeni Kurulmuş Işletmelerin Gelecekteki Fon Gereksinimleri, Genellikle Rasyo Yöntemiyle Belirlenmeye Çalışılır.

Yöntemi Daha Iyi Anlayabilmek Için Örnek Bir Işletmenin 2002 Yılında Satışlarının 500 Milyon TL Olacağını Ve Işletmenin Faaliyette Bulunduğu Endüstrideki Oranların Ise Aşağıdaki Gibi Olduğunu Varsayalım:

Öz Sermaye Devir Hızı = 2

Cari Oran = 2

Toplam Borç / Öz Sermaye = 3

Stok Devir Hızı = 4

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = 30 Gün

Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı = % 25

Duran Varlıklar / Öz Sermaye = % 200

Bu Verilere Göre Işletmenin Proforma Bilançosu Şu Şekilde Düzenlenecektir.

Öz Sermaye Devir Hızı = Satışlar / Öz Sermaye =2

= 500.000.000 / Öz Sermaye =2

Öz Sermaye = 250.000.000

Toplam Borçlar / Öz Sermaye = 3 Toplam Borçlar / 250.000.000 = 3

Toplam Borçlar= 750.000.000

Kısa Vadeli Borçlar = Aktif Toplamının % 25íi

= (250.000.000 + 750.000.000)X 0,25 = 250.000.000

Uzun Vadeli Borçlar = Toplam Borçlar – Kısa Vadeli Borçlar

= 750.000.000 – 250.000.000 = 500.000.000

Stok Devir Hızı = Satışlar / Ortalama Stok = 4

Stoklar = 500.000.000 / 4 = 125.000.000

Alc. Ortlm. Tahsil Süresi = Ticari Alacaklar X360 / Satışlar

= Ticari Alacaklar X 360 / 500.000.000 = 30

Ticari Alacaklar = 41.665.000

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar = 2

= Dönen Varlıklar / 250.000.000 = 2

Dönen Varlıklar = 500.000.000

Kasa Ve Banka = Dönen Varlık Toplamı – (Alacaklar + Stoklar)

= 500.000.000 – 166.665.000 = 333.335.000

Duran Varlıklar / Öz Sermaye = % 200 = Duran Varlıklar / 250.000.000 = 2

Duran Varlıklar = 500.000.000

Aktif Toplamı = Dönen Varlıklar Toplamı + Duran Varlıklar Toplamı

= 500.000.000 + 500.000.000 = 1.000.000.000

Pasif Toplamı = Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar + Öz Sermaye

= 250.000.000 + 500.000.000 + 250.000.000 = 1.000.000.000

 

AKTİF        A İşletmesi 31Aralık 2002 Tarihli Proforma Bilançosu (000)      PASİF

Dönen Varlıklar     500.000                   Kısa Vad.Yab.Kaynak    250.000

Kasa Ve Banka     333.335

Alacaklar               41.665                     Uzun Vad.Yab.Kaynak  500.000

Stoklar                  125.000

Duran Varlıklar     500.000                    Öz Kaynaklar                  250.000

Toplam Varlıklar 1.000.000                 Toplam Kaynaklar         1.000.000

Örnekte Görüldüğü Gibi Işletmenin Bulunduğu Sektörün Tipik Rasyoları Ve Öngörülen Satış Tutarı Yardımıyla Proforma Bilanço Hazırlanabilmektedir. Bu Uygulama Sektör Rasyoları Yerine Aynı Alandaki Rakip Firmaların Rasyoları Yardımıyla Veya Eğer Öteden Beri Faaliyetini Sürdüren Bir Işletme Ise Geçmiş Yıl Rasyoları Yardımıyla Da Yapılabilir.

 

2.13.3Regresyon-KorelasyonYöntemi

 Bir Firmanın Proforma Bilançosu Düzenlenirken Kullanılabilecek Yöntemlerden Biri De Regresyon Yöntemidir. Bu Yöntem Ancak Satışlara Doğrudan Bağlı Olan, Satışlardan Etkilenen Bilanço Kalemlerinin Tahmininde Kullanılabilir. Söz Konusu Yöntemde Bilanço Kalemleri, Satışların Bir Fonksiyonu Olarak Ele Alınır, Başka Bir Deyişle Bilanço Kalemleri Bağımlı Değişken, Satışlar Açıklayıcı(Bağımsız) Tek Değişken Olarak Kabul Edilir;Regresyon Analizi Yapılarak Tahmin Edilecek Bilanço Kalemi Ile Satışlar Arasında Geçmiş Yıllarda Var Olan Ilişki Saptanır; Bu Ilişkiye En Uygun Düşen Regresyon Denklemi Bulunur.

Gelecek Yıllara Ait Satış Tahminleri Önceden Yapıldığından, Bulunan Regresyon Denklemi Aracılığı Ile Ilgili Bilanço Kaleminin Gelecek Yıllarda Alacağı Değerler Hesaplanır.
Özellikle Uzun Süreli Tahminler Için Regresyon Yönteminin, Diğer Yöntemlerden Daha Sağlıklı Sonuçlar Vereceği Ileri Sürülmesine Karşılık; Regresyon Yöntemi Kullanılmak Yoluyla Bilanço Kalemleri Tahmininin Kuramsal Yönden Sakıncaları, Eksiklikleri Olduğu, Oranlar Veya Yüzdeler Aracılığı Ile Yapılan Tahminlerin, Regresyon Yönteminden Daha Iyi Sonuçlar Verdiği De Savunulmaktadır.

Örnek: Bir Firmanın 2000-2006 Dönemine Ait Satış Ve Alacak Tutarları Iki Seri Halinde Aşağıda Gösterilmiştir:

 

Yıllar                                            Satışlar(Mil.TL)                                    Alacaklar

2000                                                  15600                                                  2500

2001                                                  15650                                                  2530

2002                                                  16700                                                  3180

2003                                                  20400                                                  3470

2004                                                  21500                                                  4000

2005                                                  22033                                                  4600

2006                                                  22850                                                  5200

Alacaklarla Satışlar Arasındaki Ilişkinin Doğrusal Olduğu Kabulüne Göre Regrasyon Denklemi:

Χ = A+ A1  Χ

Y:bağımlı Değişken (Alacakları)
X:Bağımsız Değişken (Satışları)
A0:Satış Olmaması Halinde Alacakların Tutarını ,
A1:Satışların Bir Birim Değişmesine Karşılık Alacaktaki Değişme Tutarını (Regresyon Katsayısını) Göstermektedir.
Örnekte Yer Alan Verilere Göre A0 Katsayısının Değeri –2,116;(Mil.), A1 Katsayısının Ise 0.2983 Dür 1.
Alacaklarla Satışlar Arasındaki Bağıntıyı Gösteren A0 Ve A1 Katsayılarının Değerlerinin Yerine Konulmasıyla Denklem Şu Şekilde Yazılabilir.
Y = -2.116+0.2983 X (Milyar TL)
Gerçekten Yukarıdaki Denklem, Alacaklarla Satışlar Arasındaki Bağıntıyı Iyi Şekilde Ortaya Koymaktadır. Korelasyon Katsayısı R= 0.942 Yüksek, Dağılım Oranı Ise %8.6 Gibi Oldukça Düşük Bir Değerdir2.
Satışlarda Bilanço Kalemleri Arasındaki Ilişki Doğrusal Olmayabilir. İş Hacmi Genişledikçe Firmalar, Genel Olarak Varlıklarını Daha Ekonomik Şekilde Kullanmak Olanağını Elde Ettiklerinden, Varlıklardaki Artış Hızının Satışlardaki Artış Hızından Daha Yavaş Olması Olağandır. Özellikle Bu Gibi Durumlarda, Satışlarla Ilgili Bilanço Kalemi Arasındaki Ilişki Eğriseldir.

Proforma Bilanço Hazırlanırken, Kredi Kurumlarının Öngördüğü Sınırlamalar (Cari Oranın, Net Işletme Sermayesinin Belirli Bir Düzeyinin Altına Düşmemesi, Yabancı Kaynak/Öz Sermaye Oranının Belirli Bir Sınırı Aşmaması, Kar Dağıtımının Yapılmaması Veya Belirli Bir Oranda Yapılması Gibi) Ile Yasal Zorunluluklar (Vergi Karşılıkları, Yedek Akçe Ayrılması Gibi) Da Dikkate Alınmalıdır.

 

 

 

 

SONUÇ

İşletmenin Karlılık Seviyesini Etkileyerek Diğer Işletme Faaliyetlerinin Olumlu Gelişmesini Sağlayan Ve Geleceğe Yön Vermede Önemli Etken Olan Çalışmalardan Biri De Planlamanın Bir Çeşidi Olan Finansal Planlamadır.

İşletmelerin Gelecek Dönemlere Ilişkin Finansal Eylemlerini Planlamaları, Hedefledikleri Başarıya Kavuşmaları Açısından Vazgeçilmez Bir Unsurdur. Günümüzde Diğer Işletmelerle Rekabet Edebilmek Ve Işletmenin Varlığını Sürdürebilmek, Bir Yerde Planlamaya Verilen Öneme Bağlı Bulunmaktadır. Özellikle Yoğun Rekabet Ortamlarında, Rekabet Gücünü Artırabilmek Açısından Mevcut Kaynakların Etkin Ve Rasyonel Bir Şekilde Kullanılmasının Önemi Büyüktür. Bu Noktada, Işletmelerin Finansal Eylemlerini Belirli Bir Plana Bağlı Olarak Sürdürmeleri Kaynakların Etkin Kullanımını Sağlamakta, Dolayısıyla Karlılığı Da Artırıcı Rol Oynamaktadır. Aynı Şekilde Finansal Eylemlerin Planlanması, Işletmelerin Faaliyet Dönemi Sonunda Planlarındaki Sapmaların Tespit Edilmesi Ve Nedenlerinin Araştırılması Yoluyla Bir Denetleme Ve Kontrol Imkanı Da Vermektedir. Diğer Taraftan Finansal Planlar, Işletmenin Hedeflediği Noktaya Ulaşabilmesi Için Gereksinim Duyacağı Fon Tutarını Ve Bu Tutarın Hangi Kaynaklardan Temin Edilebileceğini Önceden Tespit Imkanı Vermesi Yönüyle De Ileride Bir Takım Kötü Sürprizlerle Karşılaşılma Olasılığını En Aza Indirmektedir.

Finansal Öngörülerde, Geleceğin Belirsiz Olmasından Kaynaklanan Sapmaların Her Zaman Olabileceği Ve Önemli Olanın, Planların Tam Anlamıyla Gerçekleşmesinin Yanında Sapmaların Nedenlerinin Neler Olduğunu Tespit Etmek Ve Yapılan Tespitler Işığında Sorunları En Aza Indirecek Önlemleri Almak Olduğu Unutulmamalıdır.