google-site-verification=u6lcpvwKL20nhq6o3oUiqA7mLCYBqK463smpOW2HzGc

GüncelNoT | KPSS | DGS | Döküman ve Sınav Materyalleri

Güncel Not Sitesi

Thursday, April 15, 2021

EKYS 2021 SORU VE CEVAPLARI

EKYS 2021 müdür -müdür yardımcılığı seçme sınavına giren adayların sitemize gönderdikleri, sorular ve cevapları.

Cevaplar kesin cevaplar değildir.. 

Adayların sınav sonrasında paylaştığı soruları ve cevaplarını sizler için derledik. Sınavdan sonra tüm sorular eklenecektir. Sizler de yorum ksımından soruları ve cevapları bizlere ieltebilirsiniz.

İşte 2021 EKYS Soru ve Cevapları:

1. Bayan memur doğuma 5 hafta kala izne ayrılıyor. Ancak belirlenen doğum tarihinden 2 hafta önce doğum yapıyor. Bayan memur doğumdan sonra kaç hafta izin kullanır?

2. Atatürk ün başkomutan olarak yönettiği ilk savaş Sakarya

3. Cemal reşit rey onuncu yıl marşının yazarı

4. Volkanik olmayan göl Seyfe (Kırşehir’de)

5. Birleştirilmiş sınıf dahil bir öğretmene en fazla kaç öğrenci verilebilir? Cevap: 40

6. 657 ye göre bir kurumdaki personelin yüzde kaçı kadar engelli personel çalıştırılması zorunludur? Cevap: 3

7. YSK üyelerini : Yargıtay ve Danıştay seçer . 1 ve 2. Öncüller

8. Sayıştay genel uygunluk bildirimini kime sunar?

9. Aşağıdaki tarihi eser ülke eşleşmelerinden hangisi doğru? Petra- ürdün

10. 4688 e göre hangisi sendikaya üye olamaz?

11. İslamiyet sonrası hükümdarlık işlemleri nelerdir?

12. Aşağıdakilerden hangisi sendika kollarından olamaz? Emniyet Hizmetleri

13. Hangisi şifa amacıyla kurulmamıştır? Darüleytam

14. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili hangisi yanlıştır?

15. 1739 sayılı kanuna göre öğretmenler yaz tatilinde ne kadar süre tatil yapar? Cevap: 2 ay

16. Hangisi devlet din eşleştirmesi yanlıştır? Hun- Budizm

17. Öğretmenin öğrencileri için enstrüman kursuna gitmesi?

18. 2020 Unesco kabul edilen oyun? Mangala

19. Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı Harfleri

20. Orta kuşak – Yalnız I olacak.

21. Kişiye özgü adımlar öğrendikçe atlama PROGRAMLI ÖĞRETİM

22. Fidan Dikme Sorumluluk

Hukuk -Tarih Soruları

23. 5442 ye göre il kurulması nasıl yapılır? Cevap: Kanun ile

24. 4688 sayılı sendi kanununa göre hangisi yanlıştır? Cevap: Emeklilik sürecinin başlaması ile sendikadaki görevi son bulur

25. İlçede görevli öğretmene soruşturma izni kim tarafından verilir? Cevap Kaymakam

26. Aşağıdakilerden hangisi Türk islam devletlerinde sağlık kuruluşu değildir?

27. 1.dünya savaşının sebepleri 1ve 2 Fransız ihtilali ve sanayi inkilabı

28. Fransız ihtilali ve sömürge 1. dünya savaşına sebep oldu Bolşevik ihtilali yok

29. Emniyet Personeli – Sendika sorusu

EKYS 2021 Sınav Soru ve Cevapları

30. Göktanrı – Hunlar

31. Halkevleri

32. Enderun – Kadı

33. YSK üyeler hangileri arasından seçilir? Cevap: Danıştay ve Yargıtay

34. Sayıştay genel uygunluk bildirimini hangisine sunar? Cevap: TBMM

35. Tarım ürünü çeşitliliği Ege Balıkesir

36. Uluslararası antlaşma ve kanun karşısında oluşan uyuşmazlıkta hangisinin kuralları geçerli olur?

37. Nüfusun az olduğu yer Çoruh

38. Uyarı cezası alan bir memur cezanın sicilinden silinmesi için kaç yıl sonra disiplin amirene başvurabilir? Cevap: 5 yıl

39. Temel hak ve özgürlükler yönetmelikle sınırlandırılmaz

40. Milli güvenlik kurulu kimin başkanlığında toplanır ?

41. Yeni ataması yapılmış genç bir öğretmene müdür deneyimli ve Çalışkan bir öğretmen ile beraber çalışmasını önerir. Genç öğretmenin de işlerinde başarılı olduğu gözlenir?

42. Matematik öğretmeninin üniversitelerdeki hocalardan destek alıp öğrencilerin neden öğrenme güçlüğü çektiğini öğrenmesi

43. Politik karar nitelikli insan

44. Okulların politik özelliği

45. Türk islam devletlerinde hangisi hükümdarlık için söylenmez

46. Hükümdarlık sembolünden olmayan -para üstüne Halifenin resmi

47. Bir öğretmenin okulda başarı artırmak adına okul dışında çalışmalar yapması

48. Sokratesin kazandırdığı kavram:

49. Kliniksel konuşmalar

Tüm Sorular

50. Müdürün bilgi ve deneyimleri ile öğretmenlerin sorunlarını çözmesi hangi güçtür?

51. Fayolun yönetim sistemine göre değildir?

52. Rolativzt

53. Okulda kanıksanmış davranışlar gözlemlenebilen davranışlar ve ritüeller törenler vs olan okulda hangisi olmaz?

54. Merkezi ilke yöneticisi

55. Agapizm

56. 2018 öğretim programında hangi kök değer vardır?

57. 1 sayılı CBK ya göre hangisi MEB in görevi değildir? Cevap: Yükseköğretim kurumu kurulması ve müfredatının belirlenmesi

58. Okul kültürü iklimi

59. Aritmetik ortalama ve standart sapma

60. 1739 sayılı yurt dışındakilerin eğitimini üstlenme kimin işi

61. Yabancı öğrenciler

62. Sendikanın şube açması

63. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması için hangisi

64. Güvenlik sorusu

65. Divanı hümayun kadının hükmünü iptal edebilir mi?

66. İlköğretim haftası hangi ayın üçüncü haftası kutlanır? Cevap: Eylül

67. 1739 sayılı kanuna göre yurtdışındaki vatandaşların eğitiminden kim sorumludur? Cevap: MEB

68. Anayasaya göre kişisel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile ilgili hangisi yanılıştır? Cevap: Kanun CB kararnamesi ve yönetmelikle sınırlandırılabilir.

69. Dilekçe kanununa göre hangisi yanlıştır? Cevap: Dilekçe yanlış bir kuruma verilirse reddedilir herhangi bir işlem yapılmaz

70. Nöbet ve rotasyon

71. Mondros makalesi: Kıbrıs sorunu

72. Hunlar-Budizm

73. Müdür iki öğretmen arasındaki sorunu çözüyor? Uzmanlık

74. Değerlerin özellikleri

Henüz Cevap Gelmedi

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Resmi Yayın Değildir.

Bu sorular ve cevapları 14.03.2021 tarihinde sınava giren adaylar tarafından verilmiştir. ÖSYM tarafından açıklanan resmi bir bilgi değildir.

Show More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir