Guncel Notlar

Güncel Not Sitesi

Friday, July 10, 2020

İngilizce Eğitim İle Daha İyi Çalışanlar

İngilizce Eğitim İle Daha İyi Çalışanlar, 21’inci yüzyılın başında hayatımızı etkileyen en önemli kavramlardan olan küreselleşmenin günümüzde internet teknolojileri birlikte hayatımızın her yönüne etkilediği, çok yönlü olarak değiştirdiği aşikardır. Değişim ve bu değişim içerisinde dönüşümün süresi giderek kısalmakta, sanayi devrimleri birbirini izlemektedir. Cep telefonlarımıza gelen 11.02.01 tipi güncellemeler benzeri eğitim hayatı da güncellenmeye ihtiyaç duymaktadır. İşte bu noktada karşımıza çıkan en önemli kavram özellikle üniversite eğitiminde piyasadaki güncel gelişmeleri ve yöntemleri yönlendiren İngilizcenin eğitimde ne kadar ve hangi seviyede kullanılmasına ihtiyaç duyulduğudur.

 

İngilizcenin Eğitimde Kullanılmasına Duyulan İhtiyaç

Her ne kadar ülkelerin kendi ait kuralları, kanunları, yöntemlerinin nesillere uygun vasıtalarla aktarılmasına ihtiyaç duyulsa da özellikle yüksek lisans ve doktora eğitim seviyesinde geldiği nokta sebebiyle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere önemli Avrupa ülkelerinde yayınlanan bilimsel yayınların titizlikle takibine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Başta finans, işletme, bankacılık, reklamcılık, bilgi sistem ve bilgi işlem, yazılım gibi birçok alanda o alana ait yeniliklerin eğitim esnasında birebir olarak takibi ve öğrenilmesi için oluşan eğitim ekonomisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyacın İngilizce tabanlı üniversite öğrenimi ile bile karşılanamadığı günümüzde ortaya çıkarttığı yeni kavram ise sertifikasyon, yüksek lisans ve doktora eğitim ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç kapsamında da İngilizce eğitim alanlarla ana dilinde eğitim alanlar arasında bir uçurumun ortaya çıktığı görülmektedir.

 

İngilizce Eğitim Alanların Önde Olduğu Konular

Öncelikle kendi alanındaki ana dile bile çevrilemeyen kavramlara daha iyi bir hakimiyet sağladıkları görülmektedir. Adaptasyonun daha hızlı ve verimli olarak sağladıkları görülmektedir. Bu konuda en önemli husus bilim kavramlarına yönelik değerlendirmedir; Kavramları çalış, sektörü öğren. İkinci önemli avantaj sektörde meydana gelen gelişmelerin zamanında ve etkin olarak takibinin sağlanması olarak gözükmektedir. Meydana gelen gelişmeleri takip edemeyen bireylerin iş dünyasında yaşayacağı zorluklar aşikardır.

Bilim Dili Olarak Kullanılabilir mi?

İyi seviyede İngilizcesi olmayan bireylerin önümüzdeki dönemde bilim dili olmaya başlayan/olan İngilizceleri olmadan çok zorlanacakları değerlendirilmektedir. Alanında İngilizce dilinde eğitim veren fakültelerden eğitim alan üniversite mezunlarının hayata bir sıfır önde başladıkları, sektörlerindeki işlerine yoğunlaşabildikleri görülmektedir. Ana dilde eğitim alanların ise varsa İngilizce eksikliklerini kapatmak amacıyla zamanında yatırımı hayatlarının ilerleyen safhalarında daha maliyetli olarak karşılamaya çalıştıkları görülmektedir.

Show More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir