google-site-verification=u6lcpvwKL20nhq6o3oUiqA7mLCYBqK463smpOW2HzGc

GüncelNoT | KPSS | DGS | Döküman ve Sınav Materyalleri

Güncel Not Sitesi

Thursday, April 15, 2021

2019 Kpss Türkçe ÖABT Ders Notları

2019 Kpss Türkçe ÖABT Ders Notları ,  2019 Kpss 200 Madde  Türkçe ÖABT Ders Notları , 2019 AOBT ders notları

 • Memleketçi şiirin ilk bildirgesi Faruk Nafiz’in Sanat adlı şiirdir.
 • Binnaz——–heceyle yazılan ilk oyun(YUSUF ZİYA ORTAÇ)
 • Yedi Meşalecilerin tek hikaye yazan yazarı Kenan Hulusi Koray’dır.
 • VARLIK DERGİSİNİ ÇIKARAN YAŞAR NABİ NAYIR’dır.
 • Tevfik Fikret’in Rubabı Şıkeste adlı eserini Kırık Saz adıyla Türkçeye çeviren kişi Ahmet Muhip Dranas’tır.
 • Günlük hayatın içindeki sıradan insanın hayatını şiire ilk yansıtan Orhan Veli’dir. Öyküye aktaran ise Sait Faik’tir.
 • İlk kez halk hikayeleri konusunda araştırma yapan kişi Macar Türkolog Iagnac Kunas’tır.
 • Karagöz oyununun efsanevi piri Şeyh Küşteri’dir.
 • Söze dayalı olmayan tek oyun Hokkabazlıktır.
 • Mani:
 • Nasrettin Hoca fıkraları ilk defa Ebul Hayr Rumi’nin Saltukname adlı eserinde geçer.
 • Oğuz Kağan destanının İslami ilk varyantı Reşidüddin’in Camiüt Tevarih adlı eserinde geçer.
 • Dilin bileşenlerini ilk kez ele alan akım psikolingusitik akımdır.
 • Türkçe öğrt. Prog. İsim, sıfat ve zamir konuları 6.sınıfta verilirken zarflar konusu 7.sınıfta verilmelidir.
 • İlk Müslüman türk oyuncu olan Afife Jale’nin oynadığı oyunun adı Yamalar’dır. Sahnenin adı ise Darulbedayi’dir.
 • İlk kez İstanbul dışının yazıldığı roman N. Nazımın Karabibik adlı romanıdır.
 • PANİNİ: Hintli dilbilimci. Sutralar adlı önemli bir eseri vardır.
 • SİBEREYNİ: arap dünyasının ünlü dilbilimcisidir. Elkitap önemli eseridir.
 • CHOMSYK: Her insan dil öğrenme yeteneğiyle dünyaya gelir ve herkes dil öğrenebilir.der.
 • DERİN YAPI: tümcenin taşıdığı anlamı ifade eder. Soyuttur.
 • YÜZEY YAPI: tümcenin görünen kısmıdır. Somut bir oluşumdur.
 • Vıctor Hugo, Cromwell adlı oyunun ön sözünde romantizm akımının ilklerini açıklamıştır.
 • Flaubert, Madame Bovary adlı eseriyle realizm akımının kurucusu kabul edilmektedir.
 • AMERİKAN YAPISALCILIĞININ İNCELEDİĞİ DİL DÜZLEMLERİ:
 • Sokrat öncesi dönemin iki önemli ismi HERAKLİTOS ve DEMOKRİTOS’tur.
 • Nefi, Naili, Şeyh Galibi Neşati gibi sanatçıların bağlı olduğu akım Sekbi Hindu akımıdır.
 • Mahallileşme akımının en önemli temsilcisi Nedim’dir.
 • İlk nazire mecmuasi Ömer bin Mezid’in Mecmuatün Nezair’dir.
 • Yurt dışında çıkarılan ilk gazete Hürriyettir.
 • İlk resimli gazete Ayine i Vatan’dır.
 • Ziya Paşa Şiir ve İnşa adlı makalesine halk şiirini överken Harabat adlı antolojisinin ön sözünde divan şairlerini methetmiştir.
 • Türk edebiyatının ilk röportaj örneğinin Ziya Paşaya ait olduğu kabul edilmektedir. (RÜYA)
 • Namık Kemal’in tiyatro hakkında düşüncelerini açıkldığı oyunu Celalettin Harzemşah’tır. ( CELAL MUKADDİMESİ)
 • Ahmet Mithat E. Nin ilk öyküsü Haceli Evvel’dir.
 • ORHUN KİTABELERİNİ, KUTADGU BİLİGİ, SEFİLLERİ VE R. CROUSE’U TÜRKÇEYE ÇEVİREN SANATÇI ŞEMSETTİN SAMİ’DİR.
 • Bir Zat imzasını kullanan ve batılı anlamda ilk günlük örneği kabul edilen Seyahat Jurnali’ni kaleme alan kişi Direktör Ali Bey’dir.
 • Köyden ilk kez söz eden şiir KÖYLÜ KIZLARIN ŞARKISI’nı yazan Muallim Naci’dir.
 • İlk uyaksız şiir———— validem
 • İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım’dır. En önemli eseri Muhadderat’tır.
 • Tevfik Fikret’in şiir konusunu bireysellikten toplumculuğa döndürdüğü şiiri Sis’tir.
 • Cenap Şahabettin hiç heceyle şiir yazmamıştır.
 • Serveti Funun dergisinin kapanmasına neden olan Edebiyat ve Hukuk adlı yazıyı yazan H: Cahit Yalçın’dır.
 • Fecri Ati topluluğuna başkanlık yapan ve bu ismi ona veren kişi Faik Ali Ozansoy’dur.
 • Sokağı edebiyatımıza taşıyan kişi Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır.
 • Edebiyatımızda ilk kez bildiri yayımlayan topluluk Fecri Atidir.
 • Ahmet Haşim şiir hakkındaki görüşlerini Piyale adlı eserinde dile getirmiştir. (ŞİİR HAKKINDA BAZI MULAHAZALAR)
 • Adalar Şairi olarak bilinen ve tek eseri olan Ruhı Bikayd’ı yazan kişi Tahsin Naid’dir.
 • İlk resmi şehir tiyatrosu DARULBEDAYİ İ OSMANI’dir. Burada oynana ilk oyun ise H. Fahri Ozansoya ait Baykuş adlı oyundur.
 • Ömer Seyfettin’in Ashabı Kehfimiz ve Efruz Bey adlı eserleri roman türündedir.
 • TÜRK EDEBİYATINI BATILI YÖNTEMLERLE İNCELEYEN VE ONA GÜNÜMÜZ TASNİFİ OLAN İSLAM ÖNCESİ, İSLAM SONRASI VE BATI ETKİSİNDE GELİŞEN EDEBİYAT AYRIMINI KAZANDIRAN BİLGİN FUAT KÖPRÜLÜ’DÜR.
 • Kirpi mahlasıyla yazılar yazan ve Memleket Hikayeleri adlı eseri kaleme alan kişi Refik Halit Karay’dır.
 • Az sayıda şiir kaleme aldığı için ŞİİRSİZ ŞAİR ve ESERSİZ YAZAR olarak nitelendirilen ünlü sanatçımız Yahya Kemal Beyatlıdır.
 • Kahramanı çocuk olan ilk eser olan Küçük Paşa’yı kaleme alan kişi E. Hazım
 • Tepeyrandır.
 • Modern Türk şiiri Han Duvarlarıyla Anadoluya açılırken modern Türk romanı Çalıkuşu adlı eserle Anadoluya açılmıştır.
 • Göktürk alfabeleriyle ilgili ilk bilgileri veren tarihçi Alaeddin Melik Cüveynidir.
 • Türkiyede Orhun kitabelerini ilk tanıtan Necip Asım’dır.
 • Irg Bitig Mani etkisiyle yazılmıştır. Ancak bir dini eser değil fal kitabıdır. Ayrıca Göktürk alfabesiyle kaleme alınmıştır.
 • En hacimli sudur Altun Yaruk’tur.
 • Dede Korkut’un iki tane nüshası vardır: Dresten ve Vatikan. Dresten nüshası diğerinden daha geniştir.
 • Dede Korkutla ilgili ilk çalışmayı yapan Kilisli Rıfat’tır.
 • Nechul Feradis, Kerderli Mahmut tarafından kaleme alınan ilk kırk hadis tercümesidir.
 • Stith Thomson’un motiflerle ilgili yazdığı eserin adı: Motif Index Folklor Literature
 • Halk hikayelerinin Bölümleri:
 • Türkü biçiminde yazılan ilk metin 16. Yy.da Öksüz Dedeye aittir.
 • Bilmecelerde;
 • Aşık edebiyatında şairlerin mahlaslarının geçtiği son dörtlüğe tapşırma dörtlüğü adı verilir.
 • Aşık fasıllarının düzeni şöyledir:
 • Halk şiirinde kullanılan aruz şekilleri:
 • Aşık Ömerin en önemli eseri Şairnamedir. İlk bahsettiği kişi ise bur eserde Nesimi’dir.
 • Yeniçeri şairlerinin üstadı kabul edilen hep heceyle yazan ve Genç Osman Destanını kaleme alan Kayıkçı Kul Mustafadır.
 • Bayburtlu Zihni:
 • 93 Koçaklamasıyla ünlü aşık, Aşık Şenliktir.
 • Aşık Veyselin ölümünden sonra şiirlerini Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta toplayan şair Ümit Yaşar Oğuzcandır.
 • İlk Yusuf u Zuleyha mesnevisi Şeyyat Hamzaya aiitir.
 • Anadolu sahasında yazılan ilk Hüsrev i Şirin Şeyhiye aittir. Ayrıca yzarın Harname adlı eseri de önemlidir.
 • İlk kıyafetname örneğini veren ve ilk hamse sahibi kabul edilen kişi Hamdullah Hamdidir.
 • Bakiyi edebiyat dünyasında tanıtan kişi Zatidir.
 • Bağdatlı Ruhinin Terkibi Bendine en güzel nazire yazan kişi Ziya Paşadır.
 • Divan edeb. Yaptığı en önemli yenilik olan kasideye fahriye bölümüyle başlayan ve Sihamı Kaza adlı eserin yazari Nefi’dir.
 • Türk edebiyatında hilye yazan ilk kişi Hakani Mehmet Beydir.
 • Türki Basit akımı, Türkçeye bağlı kalarak sade şiirler yazmayaı amaç edinmiştir. Tatavlı Mahremi ve Edirneli Nazmi akımın en önemli temsilcileridir.
 • Hikemi tarzın edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Nabi’dir.

 

Show More

No Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir