google-site-verification=u6lcpvwKL20nhq6o3oUiqA7mLCYBqK463smpOW2HzGc

GüncelNoT | KPSS | DGS | Döküman ve Sınav Materyalleri

Güncel Not Sitesi

Friday, November 27, 2020

LGS Sınavı Puanları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf talebelerine yönelik yapılan LGS imtihanı hemen peşinden adaylar gözlerini neticelere ve puanlara çevirdi. İmtihan neticesi ile ilgili fikir sahibi olmak isteyenler imtihan netice tarihinin yanı sıra LGS puanı nasıl hesaplanır sorusunun cevabını da araştırıyor.

Öğrencilerin önümüzdeki 4 yıl boyunca okuyacakları liseyi alacakları puan çerçevesinde belirleyeceği LGS’ye girdi. Sonuç tarihine yaklaşık 3 hafta olmasından dolayı çok sayıda öğrenci LGS puanını kendi hesaplamaya çalışıyor. İşte LGS sonuç tarihi ve puan hesaplamaya dair bilmeniz gerekenler…

LGS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Haziran Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Açıklanan sınav https://www.meb.gov.tr adresinden detaylara ulaşılabilecek.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MEB tarafından yayınlanan LGS uygulama kılavuzuna göre LGS puan hesaplamaları aşağıdaki adımlara göre yapılacak…

LGS puan hesaplama adımları;

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

  • Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  • Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
  • Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
  • Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa
  • Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Yabancı Dil ve Din Kültürü Sınavından Muaf Olanlar

  • Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
  • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
  • Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
  • Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
Show More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir