Diyanet Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak? Diyanet Akademisi Alımları Nasıl Olacak?

HomeMemur Alımı

Diyanet Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak? Diyanet Akademisi Alımları Nasıl Olacak?

my-portfolio

Diyanet Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere Diyanet Akademisi kurulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 Memur Alacak
Belediye KPSS 50 Puan İle Memur Alacak!
Sağlık Bakanlığı 20 Bin Memur Alımı Yapacak! Kadro Dağılımı ve Şartlar

Diyanet Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere Diyanet Akademisi kurulacak.

Diyanet Akademisi Başkanlığında, sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Diyanet Akademisi sözleşmeli personel alımları ne zaman? Diyanet Akademisi alım şartları neler?

Diyanet Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığında diyanet Akademisi kuruluyor. Diyanet Akademisi, dini yüksek ihtisas, dini uzmanlık ve tahsil merkezlerinden oluşacak.

Akademide ders vermek, araştırma ve tatbik faaliyetlerinde görev almak üzere, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.

Diyanet Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak mı?

Ayrıca dini yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamış veya ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar arasından; dini musiki, kıraat şeklinde hususi yetenek gerektiren mevzularda ise dört yıllık dini yüksek tahsil mezunu olanlar arasından Başkanlıkça yapılacak sınavda başarı göstermiş olanlar Diyanet Akademisinde eğitim görevlisi kadrolarına atanabilecek.

Diyanet Akademisi sınavı nasıl olacak?

657 sayılı kanunda öngörülen genel şartlar yanında Başkanlık mevzuatı ile belirlenen hususi şartları taşımaları gerekmektedir.

Bu özellikleri taşıyanlardan, Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla tayin yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Başkanlık tarafından Akademiye giriş için yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına nazaran aday, din görevlisi olarak belirlenecek.

Başkanlık tarafınca belirlenen aday din görevlileri, Diyanet Akademisinde mesleki tahsile alınacak.

Akademi eğitim süresi, adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve Akademiye Giriş Sınavı’ndaki başarı durumu dikkate alınarak 6 ay ile 3 yıl arasında belirlenecek.

Sözleşmeli personel olarak atananlar, 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin eşi, bu personele doğal olarak olacak.

Sözleşme gereği 3 senelik çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı iş gören kadrolarına atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha vazife yapacak, bunlar hakkında aday işyar hükümleri uygulanmayacak.

Mesleki eğitim görerek ataması yapılanlar, mesleki öğrenim süresi kadar zorunlu hizmetle yükümlü olacak. Sağlık sebebiyle görevini meydana getirmeye devam edemeyecekler hariç olmak suretiyle, mesleki eğitimini tamamlamadan öğrenimden çekilenler ile Başkanlıkça adaylığına son verilenler, kendileri için yapılmış bulunan tüm giderleri ödeme tarihli karşılığı esas alınarak geri ödemek zorunda olacak.

Ataması yapıldıktan sonra esenlik sebebiyle görevini oluşturmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple zorunlu hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler, kendileri için yapılma tüm giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı olarak ve ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak ödeyecekler.

Diyanet Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak mı?

Başkanlık kadro veya pozisyonlarında vazife icra eden personelden Başkanlıkça belirlenen esaslara göre müsait görülenler, Diyanet Akademisinde hizmet içi tahsil, kurs yada sertifika programlarına; Başkanlık memur kadrolarında bulunan personelden, Din Hizmetleri Sınıfına atanmak için lüzumlu tahsil şartını taşıyan ve Başkanlıkça yapılacak sınavda başarı göstermiş olanlar ise mesleki tahsile, özlük hakları korunarak katılabilecek.

Diyanet Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak mı?

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 3